Hoppa till innehåll

Är du brittisk medborgare eller familjemedlem till en brittisk medborgare? Kom ihåg att ansöka om brexittillstånd senast den 30 september 2021

Utgivningsdatum 6.9.2021 10.08

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen. Därför måste du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet (s.k. brexittillstånd) senast den 30 september 2021, om

 • du är brittisk medborgare eller familjemedlem till en brittisk medborgare som vistas i Finland
 • du har bott i Finland redan före den 31 december 2020 och vistats i Finland utan avbrott efter den 31 december 2020.

När du lämnar in din ansökan före utgången av tidsfristen,

 • vistas du lagligt i Finland.
 • fortsätter din rätt att arbeta tills du får ett beslut.
  • Om du får ett positivt beslut, fortsätter din rätt att arbeta i Finland utan begränsningar.
 • kan du fortsätta studera i Finland i enlighet med din uppehållsrätt tills du får ett beslut.

Om du är familjemedlem och vistas i Finland,

måste du ansöka om brexittillstånd senast den 30 september 2021.

Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide. Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan. Vilken ansökan du ska välja beror på om du är brittisk medborgare eller medborgare i ett annat tredjeland.

Om din familjemedlem är brittisk medborgare, måste han eller hon också ansöka om brexittillstånd och uppfylla villkoren för vistelse enligt utträdesavtalet.

Om du först nu ska flytta till Finland, måste du ansöka om brexittillstånd inom tre månader från det att du har anlänt till Finland. I ett sådant fall behöver du inte ansöka om brexittillstånd senast den 30 september, utan du kan lämna in din ansökan efter den utsatta dagen.  Kom ihåg, att ditt familjeband till en brittisk medborgare ska ha uppstått innan den 31 december 2020 och du måste fortfarande vara familjemedlem till denna person när du flyttar till Finland.

Om du är familjemedlem och vistas utomlands,

kan du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet när som helst, om din familjemedlem är en brittisk medborgare och

 • uppfyller villkoren för vistelse enligt utträdesavtalet
 • bor i Finland
 • har bott i Finland före den 31 december 2020, eller
 • era familjeband bildades före den 31 december 2020, om sökanden inte är ett barn som fötts efter detta.

I ett sådant fall behöver du inte ansöka om brexittillstånd senast den 30 september, utan du kan lämna in din ansökan efter den utsatta dagen. Lämna in ansökan på en finsk beskickning utomlands eller den externa tjänsteleverantörens tillståndscenter. Kontaktuppgifter för finska beskickningarna och den externa tjänsteleverantörens tillståndscenter hittar du på webbplatsen finlandabroad.fi.

Ansök i Enter Finland

Webbansökan är det snabbaste sätt att ansöka. Om du skickar in din ansökan senast den 30 september i Enter Finland, kan du besöka servicestället senare för att styrka din identitet. Tidsfristen för styrkande av identitet vid beskickningar och serviceställen har förlängts till och med den 31 december 2021. 

Om vi inte behöver be om tilläggsutredningar, är det snabbare att handlägga ansökan. Sådana ansökningar har rätt ansökningsblankett och alla nödvändiga bilagor.

Att resa medan din ansökan behandlas

Om du planerar att resa utomlands medan din ansökan behandlas, rekommenderar vi att du tar med dig ett intyg över att ditt ärende är anhängigt.

Om du har frågor om villkoren för inresa till Finland, vänligen kontakta Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakning.