Meny

De första förflyttningarna av asylsökande från Medelhavet till Finland i juli

22.6.2020 13.42
Pressmeddelande

De första ca 25 minderåriga asylsökandena från flyktingläger i Grekland anländer till Finland i början av juli. Det exakta datumet är tillsvidare inte känt. Utöver Grekland tas förflyttningar emot från Cypern och Malta.

Statsrådet beslutade 27.2.2020 att Finland tar emot 175 asylsökande i sårbar ställning från Medelhavsområdet. Alla 175 asylsökande anländer inte samtidigt till Finland. Genomförandet av förflyttningarna tar sannolikt några månader.

Ursprungligen planerades den första förflyttningen till juni, men den har senarelagts i Grekland på grund av praktiska arrangemang. Alla minderåriga utan vårdnadshavare måste få lämpliga företrädare i Grekland och minderåriga intervjuas före förflyttningen för att bedöma vad som är bäst för barnet. Alla asylsökande genomgår också en hälsoundersökning. 

– Grekland, Europeiska kommissionen och EU:s stödkontor för asylfrågor EASO arbetar hårt för att få minderåriga utan vårdnadshavare så snabbt som möjligt från öarna i Grekland till fastlandet och för att förbereda barnen inför förflyttningarna, berättar Monna Airiainen, projektchef för interna förflyttningar vid Migrationsverket.

Sammanlagt 100 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare tas emot från flyktinglägren i Grekland. Dessutom kan man förflytta ensamstående föräldrar med barn från Grekland. Avsikten är att flytta både minderåriga utan vårdnadshavare och ensamstående föräldrar med barn från Cypern och Malta, sammanlagt ca 30 asylsökande från Cypern och ca 26 asylsökande från Malta. Tidsplanerna preciseras senare. 

Till Finland anländer asylsökande i sårbar ställning

Enligt statsrådets beslut ska de asylsökande som flyttas till Finland komma från länder där säkerhetssituationen är särskilt svag och sannolikt vara i behov av internationellt skydd. Finland har meddelat kriterierna enligt statsrådets beslut till alla länder varifrån asylsökande förflyttas och i enlighet med dessa kriterier föreslår länderna asylsökande till Finland. Finland kan inte välja vilka asylsökande som ska föreslås, men kontrollerar om förutsättningarna uppfylls för varje person enligt statsrådets beslut. 

- Alla asylsökande som Finland tar emot från Medelhavsområdet är i en sårbar ställning, säger Airiainen.

De flesta av de minderåriga på flyktinglägren på öarna i Grekland är över 14 år och under 10 procent av dem är flickor. När Migrationsverket fattar beslut om asylsökande som förflyttas till Finland, prioriterar man yngre minderåriga eller minderåriga med särskilda behov. Ålders- och könsfördelningen bland de minderåriga som förflyttas syns mycket sannolikt även i de grupper som anländer till Finland. 

Trygg miljö och hemliknande förhållanden

Barn och unga som anländer utan vårdnadshavare från Medelhavet till Finland bor i grupphem eller hybridenheter avsedda för minderåriga. Enheterna är små och hemliknande.

Enheten ger barn och unga en trygg miljö och den vård, uppfostran och omsorg som de behöver. Vid behov ordnar man också tjänster för barn och unga utanför enheterna. 

Coronavirussituationen beaktas vid förflyttningarna

Coronasituationen beaktas då förflyttningar ordnas. Varje asylsökande genomgår en hälsoundersökning som inbegriper coronatest före förflyttningen. Alla genomgår också en hälsoundersökning efter ankomsten till Finland. Under pandemin fäster man vid undersökningen särskild uppmärksamhet vid symtom på coronavirus. Asylsökande med symtom coronatestas även i Finland.

Innan förflyttningen till förläggningar ordnas även för minderåriga ett 14 dagars arrangemang som motsvarar karantän. Detta görs i förhållanden som motsvarar ett normalt grupphem.

Fakta: Asylansökningar behandlas på normalt sätt 

  • Asylprocessen inleds när den asylsökande har anlänt till Finland. Asylansökan behandlas på samma sätt som för övriga asylsökande. Endast Dublinförfarandet tillämpas inte, dvs. Finland blir den stat som ansvarar för behandlingen av ansökan.
  • Behovet av internationellt skydd bedöms i ett individuellt förfarande som omfattar ett asylsamtal. Om den asylsökande är minderårig, utses för honom eller henne en företrädare som närvarar vid asylsamtalet.

Mer information för medierna

  • Asylenheten, projektchef för interna förflyttningar, Monna Airiainen, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
  • Frågor angående mottagningen: Mottagningsenheten, överinspektör Mikko Välisalo, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

26.6.2020 kl. 16:40: Preciserats med att förflyttningen har senarelagts på grund av praktiska arrangemang i Grekland.

Viimeisimmät