Hoppa till innehåll

Förlängd tid t.o.m. 30.4.2021 för identifiering vid beskickningar och serviceställen

29.9.2020 12.18

Migrationsverket har förlängt tidsfristen då du måste besöka Migrationsverkets serviceställe eller Finlands beskickning för att styrka din identitet.

Vanligtvis måste en sökande som ansöker om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt eller medborgarskap besöka en finsk beskickning utomlands eller ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland inom tre månader från det att ansökan lämnats in i e-tjänsten Enter Finland. Nu har identifieringstiden förlängts t.o.m. 30.4.2021.

Avsikten är att underlätta situationen för sökande, vars ansökan är anhängig i webbtjänsten Enter Finland, men vars identifiering försenas på grund av coronaviruspandemin.

Identifiering är obligatorisk innan din ansökan kan tas upp till handläggning i Migrationsverket. Identifiering betyder att du måste besöka en beskickning eller ett serviceställe, där man tar fingeravtryck samt kontrollerar identiteten och de handlingar som krävs.

Brist på lediga tider

För tillfället är det brist på bokningsbara tider i Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Vi beklagar olägenheten och letar ständigt efter lösningar för att underlätta situationen. Det lönar sig att följa läget i vår tidsbokningstjänst

Enligt Utrikesministeriet har mottagningen och behandlingen av uppehållstillstånd vid de finska beskickningarna inletts stegvis från och med den 16 juni 2020. Följ den aktuella situationen för din beskickning på utrikesministeriets webbplats finlandabroad.fi. Läs mer i vårt kundmeddelande: Mottagningen av ansökningar om uppehållstillstånd vid finska beskickningar öppnas stegvis.

När du ansöker om fortsatt tillstånd:

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd endast om du är i Finland. Man kan inte ansöka om fortsatt tillstånd utanför Finland. Använd säker identifiering i webbtjänsten Enter Finland. När du använder säker identifiering 

  • kan du möjligen undvika besök vid ett serviceställe.
  • Enter Finland meddelar dig om du måste boka tid för identifieringsbesök vid ett serviceställe eller inte. 

Läs mer om säker identifiering på webbplatsen migri.fi/sv/identifiering. Vi rekommenderar att du använder säker identifiering.

Ytterligare information

Följ uppdaterad information om inverkan av coronavirus för kunder: migri.fi/sv/coronaviruset.

Kundmeddelande

Viimeisimmät