main-mobile-navigation-header

Migrationsverket inleder samarbetsförhandlingar om permitteringar

24.10.2019 14.03 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 14.48
Pressmeddelande

Migrationsverket inleder samarbetsförhandlingar om permittering av sin personal. Förhandlingarna gäller hela personalen, totalt 1 025 anställda.

Migrationsverket överväger att permittera sin personal för 14 dagar i november–december. Hur stor del av personalen som måste permitteras och för hur lång tid kommer att preciseras under förhandlingarnas gång. I förhandlingsframställningen ingår inte några uppsägningar eller överföringar till anställning på deltid.

Närmare information om hur situationen påverkar Migrationsverkets kunder och intressentgrupper kommer att publiceras när förhandlingarna framskrider. Migrationsverket strävar efter att hålla igång sina tjänster i begränsad utsträckning även under permitteringarna.

Orsakerna till samarbetsförhandlingarna är ekonomiska. Finansministeriet har i sin proposition om tilläggsbudget framställt att Migrationsverket borde beviljas 2,5 miljoner euro för resten av året. Summan räcker inte till för att täcka årets underskott. Det uppskattade anslagsunderskottet är cirka 2 miljoner euro. Närmare uppgifter om anslagen kommer i slutet av oktober. Om det sker ändringar i verkets ekonomi kommer samarbetsförhandlingarna att avslutas.

För att balansera sin ekonomi måste Migrationsverket göra inbesparingar även nästa år, och då kommer antalet anställda vara mindre än nu. En avsevärd del av de nuvarande tidsbundna tjänsteförhållandena upphör i slutet av året och kan inte förlängas. Nästa år kommer antalet anställda vara cirka 900, vilket är cirka 120 personer mindre än nu.

Migrationsverket behandlar ansökningar om uppehållstillstånd från utländska arbetstagare, studerande och familjemedlemmar som flyttar till Finland samt registrerar EU-medborgares uppehållrätt. Därutöver är Migrationsverket ansvarigt för behandlingen av asylansökningar samt har hand om statens förläggningar i Uleåborg och Joutseno och förvarsenheterna i Helsingfors och Joutseno.

Migrationsverkets verksamhetsställen ligger i Helsingfors, Reso, Villmanstrand, Vasa, Uleåborg, Pudasjärvi, Tammerfors, Lahtis, Kuopio, Rovaniemi och Kuhmo. Därtill finns det ett verksamhetsställe i Mariehamn som har öppet med jämna mellanrum.

Ytterligare information till medier

Raimo Pyysalo, biträdande chef, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät