Meny

Migrationsverket ansluter sig till International House Helsinki

3.4.2019 10.21
Pressmeddelande

International House Helsinki (IHH), som erbjuder tjänster för nyanlända, öppnar sina dörrar i nya lokaler den 3 april. I och med flyttningen blir IHH:s serviceutbud bredare. I fortsättningen kan EU-medborgare också registrera sin uppehållsrätt vid IHH.

I fortsättningen har IHH sitt verksamhetsställe i nya lokaler tillhörande Helsingforsenheten vid Nylands magistrat på Fågelviksgränden 2 (2:a våning) i Sörnäs. IHH har öppet vardagar kl. 9–16.

IHH erbjuder de flesta rådgivnings- och myndighetstjänster som nyanlända behöver, under ett och samma tak. I och med flyttningen breddas serviceutbudet, då Migrationsverket och Esbo stad som nya aktörer går med i IHH-samarbetet. I IHH-verksamheten medverkar dessutom Helsingfors stad, Magistraten i Nyland, Skatteförvaltningen, FPA, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen, Helsingforsregionens handelskammare och Finlands fackförbunds centralorganisation FFC.

I fortsättningen kan EU-medborgare registrera sin uppehållsrätt vid IHH. Därtill är det möjligt att få rådgivning om Esbo stads tjänster. Tid för registrering av uppehållsrätt kan bokas på webbplatsen migri.fi/ajanvaraus. EU-medborgare kan även i fortsättningen registrera sin uppehållsrätt också vid alla Migrationsverkets serviceställen.

Kunderna nöjda med tjänsterna

IHH:s tjänst för personkunder är riktad till alla invandrare som nyligen har anlänt till huvudstadsregionen. Dessutom betjänar IHH företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och dess rekrytering. Kunderna har varit nöjda med den service de fått.

"Den färskaste kundnöjdhetsenkäten ger vid handen att International House Helsinkis tjänster upplevs vara smidiga och högklassiga. Bland annat de korta kötiderna har fått särskilt beröm. Tjänsten har också fått ett mycket gott mottagande av företagen, vars internationella rekryteringar har kunnat underlättas väsentligt", berättar projektchef Elina Nurmi på Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning.

I tjänsten International House Helsinki, som startade i december 2017, registrerades över 31 000 kunder under det första verksamhetsåret. Dessutom gavs det råd till ett nästan lika stort antal andra kunder.

Läs mer om

EU-registrering vid International House Helsinki

registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

• International House Helsinki www.ihhhelsinki.fi

Viimeisimmät