Hoppa till innehåll

Nu kan du få regelbundna meddelanden om handläggningen av din ansökan

Utgivningsdatum 24.1.2022 9.00

Du kan få e-postmeddelanden från oss vid förändringar under handläggningen av din ansökan.

Meddelandena är på finska, svenska och engelska. 

Om du har skickat in din ansökan via Enter Finland, kan du också få textmeddelanden om handläggningen av ansökan.

Denna tjänst används i största delen av uppehållstillstånds- och medborgarskapsansökningarna.

Läs mer om automatiska meddelanden på vår webbplats.