main-mobile-navigation-header

UTREDNING: Ett stort antal barn och unga i Finland har fallit offer för människohandel – ändå många fall som inte uppdagas

21.3.2019 9.02
Pressmeddelande

Sexuellt utnyttjande, tvingande till brottslighet och tvångsäktenskap. Barn och unga i Finland har utsatts för alla dessa former av människohandel. Detta visar en utredning om människohandel riktad mot barn och unga i Finland som gjorts av Hjälpsystemet för offer för människohandel och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI). Utredningen som publiceras den 21 mars 2019 grundar sig på en enkät som skickats till experter som arbetar med barn och unga, intervjuer med experter och myndigheternas statistik.

Enligt utredningen finns det ett stort antal barn och unga i Finland som har blivit offer för människohandel och i anslutning till detta utnyttjats. Hjälpsystemet för offer för människohandel har under åren 2006–2018 hjälpt 55 barn under 18 år och 141 unga (18–21-åringar). Ändå finns det många fall som inte identifieras.

– Eftersom myndigheterna inte alltid får kännedom om fall av människohandel är det sannolikt att antalet barn som fallit offer för människohandel är större än vad myndigheternas siffror visar. Identifieringen försvåras av att människohandel ofta uppfattas som separat från annat utnyttjande, till exempel från sexuellt utnyttjande av barn i kommersiellt syfte, även om fenomenen i själva verket är mycket likartade, säger projektchef Veikko Mäkelä.

Barnet har kunnat utnyttjas antingen i Finland, utomlands i barnets hem- eller avgångsland eller under resan till Finland. Bland offren finns även finländska barn och unga.

Barn som blivit illa behandlade tidigare blir lättare offer på nytt

Med anledning av sin sårbara ställning är barn och unga utsatta för olika former av människohandel allt från sexuellt utnyttjande till tvingande till tiggeri.

– I Finland har man särskilt påträffat barn och unga som blivit sexuellt utnyttjade eller tvingade till prostitution, tvingade att begå brott eller att ingå äktenskap mot sin vilja. En grupp som identifierades i utredningen består av placerade unga som rymmer från placeringsorten och i detta sammanhang riskerar att bli utnyttjade, berättar forskare Elina Kervinen.

Det är dock svårt att identifiera särskilt finländska barn och unga som fallit offer för människohandel. Inte ett enda finländskt barn under 18 år har hänvisats till Hjälpsystemet för offer för människohandel även om det har funnits minderåriga finländska offer bland fallen som framskridit ända till domslut.

Flera olika faktorer kan öka risken för att barn eller unga faller offer för människohandel och dithörande utnyttjande. Barn och unga är redan med anledning av sin ålder och sin utvecklingsnivå i en sårbar ställning. Situationen försvåras av att den som gör sig skyldig till utnyttjandet ofta är en person som barnet litar på, till exempel barnets vårdnadshavare, en släkting, en bekant eller någon annan som barnet upplever som trygg.

– Risken för att barn och unga faller offer för människohandel är större till exempel om de tidigare blivit illa behandlade eller utsatta för våld eller om de upplevt splittrade familjeförhållanden eller utslagning. Även allmän ovetskap om fenomenet ökar risken. För att förebygga människohandel bör man snabbt ingripa om barn och unga uppvisar symptom och alltid när det förekommer osakligt bemötande av något slag. På så sätt kan man förhindra att situationen utvecklas till människohandel, säger Kervinen.

Myndigheterna behöver mer utbildning i människohandel

I utredningen rekommenderas ett flertal förbättringar av nuläget för att förebygga människohandel riktad mot barn och unga och dithörande utnyttjande. Olika myndigheter, till exempel barnskyddet, åklagarna och domstolarna, behöver mer utbildning i människohandel som är riktad mot barn och unga. Det multidisciplinära samarbetet bör utvecklas och resurserna för förebyggande arbete utökas.

- I Finland behövs ett åtgärdsprogram för arbetet mot människohandel och nationellt samordnande för att ge enskilda aktörer stöd och instruktioner om hur de ska handla som en del av helheten. Offren bör också få stöd så fort det finns tecken på att de blivit utnyttjade, lägger Mäkelä till.

Utredningen om människohandel med barn och unga i Finland är en del av projektet IHME inom Hjälpsystemet för offer för människohandel. Projektet IHME, som ska förbättra förutsättningarna för arbetet mot människohandel i Finland, får bidrag från Europeiska unionens fond för inre säkerhet (ISF-P).

Publikation: Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa. Elina Kervinen och Natalia Ollus. HEUNIs forskningsrapporter 89. Helsingfors: HEUNI. 2019. På adressen www.heuni.fi.

Ytterligare information till medierna:

Projektchef Veikko Mäkelä, Hjälpsystemet för offer för människohandel, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Forskare Elina Kervinen, HEUNI, tfn: 050 524 0691, e-post: [email protected]

Viimeisimmät