Meny

Rapporten om utredningsresan till Somalia har publicerats

24.10.2018 10.26
Pressmeddelande

Två av forskarna vid landinformationen vid Migrationsverket besökte Mogadishu i Somalia i januari för att skaffa uppgifter. Syftet med utredningsresan var att samla aktuell information om säkerhetsläget och de allmänna förhållandena i landet.

Syftet med resan var dessutom att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer. Kontaktnätverket kan i framtiden användas för att skaffa aktuell information om förhållandena i Somalia som stöd för beslut i asylärenden. Resan var lyckad.

En mer omfattande rapport om utredningsresan finns nu på vår webbplats på migri.fi/raportit (på finska).

Utredningsresan till Somalia var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif).

Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin.

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller framställningen av de landspecifika riktlinjerna.

Ytterligare information till medier

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431
  • Närmare information om landsinformationen om Somalia: forskare Riku Santaharju, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Viimeisimmät