Hoppa till innehåll

Sommarsäsongen på jordgubbslanden närmar sig – över 10 000 beslut har fattats för säsongsarbetare

Utgivningsdatum 24.5.2021 9.11

Behandlingen av av säsongsarbetarnas ansökningar har framskridit väl. Också i sommar arbetar tusentals utländska arbetstagare på bär- och grönsaksodlingar och bondgårdar i Finland.

Den största delen av säsongsarbetarna kommer till Finland för en kort period på sommaren. De ansöker hos Migrationsverket om intyg för säsongsarbete, med vilket man kan arbeta 90 dagar i Finland. De som arbetar en längre tid ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete. I likhet med tidigare år har allra mest tillstånd för säsongsarbete beviljats ukrainska arbetstagare. 

I år har det redan utfärdats upp till 10 050 intyg för säsongsarbete i januari–maj. Allt som allt har det fattats sammanlagt 10 144 beslut om intyg för säsongsarbete. 820 personer har beviljats uppehållstillstånd för säsongsarbete, totalt har man fattat 852 beslut.(Beslut under 2020: intyg: 12 266, uppehållstillstånd för säsongsarbete 1 316)

– Vi tackar säsongsarbetarna och arbetsgivarna för att de har varit ute i god tid. I år har ansökningarna anlänt tidigare än vanligt och detta har också underlättat vårt arbete, berättar Tutta Tuomainen, chef för resultatområdet för tillstånd för säsongsarbete.

Automatisering påskyndar anhängiggörandet

Vid behandlingen av intyg för säsongsarbete har man utnyttjat partiell automatisering, dvs. vissa förutsättningar som gäller beviljandet av intyg undersöks med hjälp av automatisering. Om förutsättningarna uppfylls producerar automatiseringen också förslag till beslut som beslutsfattarna kan bekräfta. Intyg har kunnat beviljas snabbare, eftersom allt fler säsongsarbetare har lämnat in begäran om intyg i Enter Finland-webbtjänsten. 

– Användning av Enter Finland påskyndar behandlingen, eftersom vi kan utnyttja automatisering effektivare. Till exempel lönar det sig för arbetsgivare att komplettera arbetsvillkoren i Enter Finland, berättar Tuomainen.

Mediantiden för behandlingstiden för intyg för säsongsarbete var 22 dagar i januari–april. Median betyder att hälften av sökandena har fått beslutet inom 22 dagar eller snabbare.

I januari–april var mediantiden för behandling av uppehållstillstånd för säsongsarbete 44 dagar. Den lagstadgade behandlingstiden för uppehållstillstånd för säsongsarbete är tre månader. Behandlingen av uppehållstillstånd tar längre tid än behandlingen av begäran om intyg, och behandlingen av den förutsätter ett besök i Finlands beskickning eller Migrationsverkets serviceställe. 

– Vi förväntar oss att en del av de säsongsarbetare som anländer till landet med intyg för säsongsarbete ansöker om ett exceptionellt längre uppehållstillstånd för säsongsarbete i år i Finland, eftersom coronasituationen har påverkat beskickningarnas verksamhet utomlands, berättar Tuomainen.

Säsongsanställningslagen ändras i juni

Säsongsanställningslagen ändras i juni. Syftet med ändringarna är att underlätta säsongsarbetarens möjlighet att byta arbetsgivare i Finland, minska arbetsgivarens administrativa börda som gäller anmälan av arbetstagaruppgifter och göra det lättare för säsongsarbetare att återvända till tidigare arbetsgivare under kommande säsonger.

– Lagändringen medför ändringar som klienter har önskat i förfaranden som gäller säsongsarbete, berättar Tuomainen.

En del av ändringarna syns för klienterna genast i juni. Instruktioner för klienter publiceras på Migrationsverkets webbplats i juni, när lagen träder i kraft 17.6.2021.  

Ytterligare information för medier

Chef för resultatområde Tutta Tuomainen, e-post fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037