Turvapaikanhakijoiden osaaminen esille ja lisää aktivoivaa tekemistä vastaanottokeskuksiin

5.2.2020 10.07
Tiedote

Vastaanottokeskus tekee uusille turvapaikanhakijoille osaamiskartoituksen, jossa kootaan yhteen tiedot hakijan aiemmasta työkokemuksesta, koulutuksesta ja kiinnostuksen kohteista. Lisäksi osaamiskartoituksessa dokumentoidaan Suomeen tulon jälkeen hankittu osaaminen, kuten suomen tai ruotsin opiskelussa edistyminen.

– Tiedoista on hyötyä TE-toimistossa ja kunnan kotouttamispalveluissa sen jälkeen, kun myönteisen lupapäätöksen saanut turvapaikanhakija muuttaa kuntaan. Asiakas voi myös hyödyntää tietoja esimerkiksi työnhaussa, kertoo hanketyöntekijä Hanna Anderssén.

Vastaanottokeskukset ovat saaneet käyttöönsä sähköisen osaamiskartoituspohjan.  Osaamiskartoitus on suunniteltu OSAKA-hankkeessa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea turvapaikanhakijoiden toimintakykyä ja aktiivisuutta vastaanottovaiheen aikana.  Yhteistyötä on tehty myös järjestöjen, oppilaitosten ja kuntien kanssa.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).

Työ- ja opintotoimintaa kehitetään

Turvapaikanhakijoita aktivoivaa toimintaa on kehitetty vuoden 2019 aikana. Lisäksi vastaanottokeskuksissa on selvitetty mahdollisia uusia käytäntöjä, joita voitaisiin hyödyntää vastaanottokeskusten järjestämässä työ- ja opintotoiminnassa.

Turvapaikanhakijat opiskelevat yleensä vastaanottokeskuksessa suomen tai ruotsin kieltä. Lisäksi turvapaikanhakijat saavat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Työtoimintana järjestetään usein siivousta ja kunnostustöitä vastaanottokeskuksen alueella.

Maahanmuuttoviraston tuoreen asiakaskyselyn mukaan turvapaikanhakijat kokevat kielenopetuksen ja aktiviteettien pariin ohjaamisen tärkeäksi. Maahanmuuttovirastossa on selvitetty esimerkiksi mahdollisuutta järjestää nykyistä enemmän aktivoivaa toimintaa, kuten pajatoimintaa, kädentaitoja ja liikuntaa.

Vastaanottokeskukset eivät ole suljettuja yksiköitä, ja suuri osa hakijoista järjestää itse majoituksensa keskuksen ulkopuolella. Tärkeää on myös se, että hakijat hakeutuvat keskuksen ulkopuoliseen osaamista kehittävään toimintaan mukaan.

Vastaanottokeskuksia on tällä hetkellä toiminnassa 40, joista 5 on alaikäisyksikköjä.  Vastaanottojärjestelmässä asiakkaita noin 8 300.

Lisätietoja medialle

  • Vastaanottoyksikkö, vastaanottoyksikön ylitarkastaja Tiina Järvinen, s-posti: [email protected], puh. 0295 433 738

Viimeisimmät