Hoppa till innehåll

Asylsökande: Din rätt att arbeta utvidgas tillfälligt om du arbetar i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring

29.6.2020 16.19
Pressmeddelande

Lagen om asylsökandes rätt att arbeta har ändrats temporärt fr.o.m. 29.6.2020. Lagen gäller t.o.m. 31.10.2020. Lagändringen utvidgar temporärt asylsökandes rätt att arbeta i branscher med säsongsarbete.

Ändringen gäller arbete i branscher med säsongsarbete, dvs. i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring. Sådana uppgifter är till exempel:

 • jordbruksarbete såsom växtodling, foderproduktion samt skötsel av husdjur
 • arbete på fält och i växthus som anknyter till trädgårdsproduktion
 • arbete inom yrkesfiske och fiskodling
 • arbete på jordbruk som anknyter till förädling av livsmedel
 • plantering och sådd i skogsarbete, arbete på skogsplantskolor samt avverkning, gallring, kapning, mätning och skogstransport.

Vad ändrades?

 • Om du har sökt internationellt skydd innan lagen träder i kraft 29.6.2020, har du genast rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring. Du behöver inte vänta 3 eller 6 månader innan du kan börja arbeta i dessa branscher. 
 • Din rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring fortsätter så länge som du får mottagningstjänster. Din rätt att arbeta tar alltså inte slut när ett negativt beslut på din asylansökan blir verkställbart, dvs. när du kan avlägsnas ur landet enligt lagen. 
 • Du kan påvisa för din arbetsgivare att du har rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring med ditt giltiga kundkort från förläggningen.

Ändringen gäller inte alla asylsökande 

Ändringen gäller inte dig om din situation är någon av följande:

 • Du arbetar inte i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring.
 • Du har sökt asyl eller lämnat in en ny ansökan efter att lagen trädde i kraft 29.6.2020.
 • Observera också att din rätt att arbeta inte återställs om den redan har upphört på grund av verkställbart beslut om avlägsnande ur landet innan lagen trädde i kraft 29.6.2020.

Om lagändringen inte gäller dig, kan du läsa mer information om en asylsökandes rätt att arbeta på vår webbplats: migri.fi/sv/ratt-att-arbeta-asylsokande.

Under lagens giltighetstid kan du påvisa din rätt att arbeta i säsongsbranscher med förläggningens kundkort  

Arbetsgivaren har skyldighet att säkerställa att arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland. Du måste också berätta genast för din arbetsgivare om din rätt att arbeta upphör. 

Om du får arbete i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring, be förläggningen om ett nytt kundkort. Så länge som lagen gäller kan du påvisa för din arbetsgivare att du har rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring genom ditt giltiga kundkort från förläggningen. Kortet gäller t.o.m. 31.10.2020. Dessutom finns det ett klistermärke på kortet som visar att du har rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring. På klistermärket står det: Kausityö 2020 och migri.fi/tyo-oikeus. 

Kundmeddelande

Viimeisimmät