Hoppa till innehåll

Fler tider att boka till servicestället i Helsingfors

13.4.2021 10.57 | Publicerad på svenska 14.4.2021 kl. 8.41

Migrationsverket öppnar fler tider som kan bokas till servicestället i Helsingfors.

I vår tidsbokningstjänst publicerar vi varje vecka nya tider i april och maj. Vi lägger till ungefär 50 nya tider per dag. Följ situationen i vår tidsbokningstjänst. Boka bara en tid i tidsbokningstjänsten, så att tiderna räcker till så många som möjligt. 

Servicestället kommer också att vara öppet flera lördagar i april och maj. Servicestället i Malm är öppet lördagen den 17 april klockan 9–15. Mer information om öppettiderna under andra lördagar kommer senare. Följ våra kundmeddelanden. På lördagar ordnas ingen betjäning med könummer. Man får betjäning bara om man bokat en tid.

Om du köar för betjäning kan du bli tvungen att vänta utanför servicestället

Servicestället i Helsingfors flyttade in i nya lokaler i Malm den 6 april 2021. Antalet klienter som har använt könummer har varit mycket stort. 

På grund av coronarestriktionerna har vi bara kunnat släppa in ett litet antal personer i taget. Klienter med könummer har därför ibland blivit tvungna att vänta utanför servicestället, ibland flera timmar.

Vi beklagar de problem som det här har orsakat för klienterna. Vi försöker avhjälpa de långa köerna genom att erbjuda fler tider att boka. Vi har fått mer personal i mars, och vi rekryterar fortfarande fler. 

Vi kommer också att öppna fler tider under sommaren. Vårt mål är att väntetiden för en bokad tid i Helsingfors i juli och augusti ska vara en månad.

Om du kommer med bil, tänk på parkeringen

På serviceställets gård finns inga parkeringsplatser för klienterna. För dem som kommer med egen bil finns gratis parkeringsplatser med tidsbegränsning bland annat längs Spannmålsvägen och i parkeringshallen vid köpcentret Malmintori. Parkera inte på de platser som är avsedda för dem som bor i fastigheterna. Se på kartan var det nya servicestället finns.  

Därför lönar det sig att skicka in ansökan via Enter Finland:  

 •  Om du skickar din ansökan om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland, är du lagligt i landet.
  • Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland och lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland, befinner du dig i Finland lagligt även om du inte kan boka en tid för ett besök vid ett serviceställe för att identifiera dig inom tre månader efter att du skickat in din ansökan om uppehållstillstånd.

 • Behandlingstiden för din ansökan blir inte längre även om du inte genast kan komma och identifiera dig.

  • När du har besökt ett serviceställe för att identifiera dig, placeras din ansökan i kö för behandling enligt det datum då du lämnade in den i Enter Finland. Vi tar alltid ansökningar till behandling enligt det datum då de lämnats in. 

  • Om du till exempel besöker servicestället för att identifiera dig den 1 maj 2021 och lämnade in din ansökan i Enter Finland den 1 november 2020, tar vi din ansökan till behandling enligt datumet 1 november 2020.

  • Din ansökan blir inte heller föråldrad och dina pengar går inte till spillo fastän du inte kan komma för att identifiera dig inom tre månader efter att du lämnat in ansökan. Tiden för identifiering har förlängts till den 31 augusti 2021.

 • Du behöver inte alltid besöka ett serviceställe för att identifiera dig när du ansöker om fortsatt tillstånd.

  • När du tar stark autentisering i bruk i e-tjänsten Enter Finland meddelar tjänsten dig när du skickar in din ansökan om fortsatt tillstånd om du behöver identifiera dig vid ett serviceställe eller inte. Läs mer om stark autentisering på sidan migri.fi/identifiering

 • Om du skickar en ansökan om förnyelse av uppehållstillståndskort via Enter Finland ska du skicka ansökan innan giltighetstiden för ditt tidigare kort går ut. Då behöver du inte besöka ett serviceställe för att identifiera dig innan ditt tidigare kort går ut, utan du kan göra det senare.

Viimeisimmät