Minneslista för dig som ska säsongsarbeta i Finland

15.1.2019 13.06
Pressmeddelande

Om du kommer till Finland från ett land utanför EU, behöver du ett särskilt tillstånd för säsongsarbete.

Med säsongsarbete avses bland annat sommarjobb inom bärodling eller jordbruk. (Förteckning över säsongsarbeten)

Vilket tillstånd du behöver beror på hur länge du ska säsongsarbeta i Finland

Om du ska arbeta i mindre än tre månader:

 • Om du kommer från ett visumfritt land, ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete. Ansökan lämnas in till Migrationsverket.
 • Om du kommer från ett land med visumtvång, ska du ansöka om visum för säsongsarbete. Ansökan lämnas in till en finsk beskickning.

Om du ska arbeta i tre till sex månader:

 • Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland och besök en finsk beskickning utomlands för att styrka din identitet. Om du inte kan ansöka på webben, lämna in en pappersansökan till beskickningen.

Om du ska arbeta i sex till nio månader:

 • Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland och besök en finsk beskickning utomlands för att styrka din identitet. Om du inte kan ansöka på webben, lämna in en pappersansökan till beskickningen.
 • Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut, och därefter behandlas och avgörs ansökan av Migrationsverket.

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte ett tillstånd eller intyg för säsongsarbete.

Ansök i e-tjänsten Enter Finland

Ansök om uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland.

Det lönar sig att ansöka i e-tjänsten:

 • Tjänsten hjälper dig att hitta rätt tillstånd.
 • När du matar in uppgifter, räknar tjänsten hur länge du har säsongsarbetat under de senaste tolv månaderna. Du får säsongsarbeta i högst nio månader.
 • Om du ansöker om ett intyg för säsongsarbete, behöver du inte besöka en finsk beskickning för att styrka din identitet.

Även din arbetsgivare kan skapa ett eget användarkonto på Enter Finland. Du kan ge din arbetsgivare tillstånd att använda e-tjänsten i ärenden som gäller ditt uppehållstillstånd för säsongsarbete. Då kan arbetsgivaren bland annat skicka oss bilagor till din ansökan.

Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du göra en pappersansökan.

Se till att du lämnar in alla nödvändiga bilagor

Om uppgifter saknas, kan det fördröja handläggningen av ansökan. Därför ber vi dig att läsa anvisningarna noga innan du lämnar in din ansökan. Se till att du har bifogat alla nödvändiga bilagor till ansökan.

Därtill ska du komma ihåg följande:

 • Din arbetsgivare måste fylla i blanketten TY6_plus. Blanketten ska bifogas till din ansökan. Blanketten innehåller basuppgifter om arbetsgivaren, arbetstagaren och anställningsvillkoren.
 • Behandlingsavgiften måste betalas.

Följ behandlingen av ansökan i Enter Finland och på vår webbplats

Du kan följa behandlingen av din ansökan i Enter Finland.

På Migrationsverkets webbplats finns information om handläggningskön. Under högsäsongen går vi ut med information om handläggningskön varje vecka.

Har du frågor? Se vår webbplats för vanliga frågor och svar

På webbplatsen migri.fi hittar du svar på de flesta frågor som rör säsongsarbete.

Vi har svarat på de vanligaste frågorna på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar.

Läs mer om säsongsarbete och se ansökningsanvisningarna.

Viimeisimmät