Meny

Handläggningen av begäran om intyg för säsongsarbete snabbas upp

30.4.2018 12.35 | Publicerad på svenska 30.4.2018 kl. 12.50
Pressmeddelande

Från och med i år behöver de som kommer till Finland från ett visumfritt land för att säsongsar-beta i mindre än tre månader ett intyg för säsongsarbete. Antalet anhängiga ansökningar om intyg för säsongsarbete är för tillfället cirka 2 300.

Migrationsverket prioriterar handläggningen av begäran om intyg för säsongsarbete. Migrationsverkets beslut om intyg för säsongsarbete delges senast när den planerade anställningen ska börja. Om du kommer till Finland innan din anställning börjar och har ännu inte fått ett intyg för säsongsarbete, ska du visa upp ditt arbetsavtal och en utredning om din begäran om intyg för säsongsarbete för gränsmyndigheterna.

Alla begäran om intyg för säsongsarbete som har lämnats in i april eller tidigare kommer att behandlas och avgöras senast i slutet av maj. Begäran om intyg för säsongsarbete som lämnas in i maj eller senare försöker vi avgöra inom högst en månad. Alla begäran om intyg för säsongsarbete behandlas som brådskande utan särskild begäran om påskyndande.

Observera att behandlingstiden kan bli längre om uppgifter saknas i begäran och vi måste be om kompletterande utredningar. Om tilläggsutredningar behövs kontaktar vi sökanden eller arbetsgivaren.

På vår webbplats finns ett kundmeddelande om handläggningskön för tillstånd och intyg för säsongsarbete. Detta meddelande uppdateras varje vecka.

Lämna in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland

Vi rekommenderar att du lämnar in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland. E-tjänsten hittar du på adressen enterfinland.fi.

Vänligen notera att du kan uträtta dina ärenden i e-tjänsten Enter Finland men inte per e-post. Om du redan har lämnat in en begäran om intyg för säsongsarbete på papper ska du inte lämna in en ny begäran i e-tjänsten.

Behandlingen av din ansökan går betydligt snabbare om du lämnar in den i e-tjänsten. Dessutom är elektroniska ansökningar förmånligare än ansökningar på papper. E-tjänsten styr dig att söka det korrekta intyget eller tillståndet.

När din begäran om intyg för säsongsarbete har behandlats, får du intyget via Enter Finland och du kan skriva ut det åt dig själv och din arbetsgivare.

Att tänka på när du lämnar in en begäran om intyg för säsongsarbete:

 • Som bilaga till begäran ska finnas en färgkopia av ditt giltiga pass.
 • Du ska bifoga till din begäran ett arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande eller blankettbilagan TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat.
 • Din lön ska vara minst 1 189 euro i månaden för att uppfylla försörjningsförutsättningen med det minsta antalet timmar som anges i arbetsavtalet eller blanketten TY6_plus.
 •  Begäran ska vara betald. Om du lämnar in den i e-tjänsten Enter Finland är behandlingsavgiften 60 euro. (Obs! Om du ansöker på papper är avgiften 100 euro. Då ska du bifoga en kopia av betalningskvittot till din begäran.)
 •  När det gäller din ankomst till Finland är det viktigt att komma ihåg att medborgare i visumfria länder får vistas visumfritt i Schengenområdet i 90 dagar under en period på 180 dagar.

Vilket tillstånd behöver du?

Om du ska arbeta i mindre än tre månader:

 • Om du kommer från ett visumfritt land ska du ansöka om ett intyg för säsongsarbete vid Migrationsverket.
 • Om du kommer från ett land med visumtvång ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning.
 • Om du kommer till Finland för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta. Du ska dock skaffa ett visum vid en finsk beskickning om du kommer från ett land med visumtvång.

Om du ska arbeta i tre till sex månader:

Om du ska arbeta i sex till nio månader:

 • Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete vid Migrationsverket. Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar ett beslut.
 • Uppehållstillståndets längd bestäms enligt anställningsförhållandets längd.
 • Ansökningarna i vår e-tjänst är förmånligare än pappersansökningarna:
 • Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete
  • Ett tillstånd för tre till sex månader: ansökan i vår e-tjänst 400 euro, pappersansökan 470 euro.
  • Ett tillstånd för sex till nio månader: ansökan i vår e-tjänst 450 euro, pappersansökan 520 euro.
 • Begäran om intyg för säsongsarbete
  • Ansökan i vår e-tjänst 60 euro, pappersansökan 100 euro.
 • När du lämnar in din begäran om intyget i vår e-tjänst, måste du inte besöka en finsk beskickning för att styrka din identitet. När din begäran om intyget har behandlats, får du intyget för säsongsarbete via Enter Finland och du kan skriva ut intyget åt dig själv och din arbetsgivare.
 • Om du lämnar in din begäran om intyget i vår e-tjänst, måste du också betala den i e-tjänsten.
 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete i vår e-tjänst, kan du betala ansökan antingen i vår e-tjänst Enter Finland eller när du besöker beskickningen för att styrka din identitet.

Mer information om säsongsarbete finns på vår webbplats: http://migri.fi/sv/sasongsarbete

Viimeisimmät