Hoppa till innehåll

Lämnade du in din ansökan i Enter Finland? Du måste identifiera dig inom tre månader efter att du skickat in ansökan

Utgivningsdatum 3.10.2022 13.51
Pressmeddelande

När du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland ska du identifiera dig vid Migrationsverkets serviceställe eller vid en finsk beskickning utomlands inom tre månader.

Identifiering innebär att du styrker din identitet. När du identifierar dig visar du samtidigt upp de ursprungliga versionerna av bilagorna till din ansökan och du kan lämna fingeravtryck för uppehållstillståndskortet.

Under coronapandemin har identifieringstiden förlängts flera gånger eftersom det har varit svårt för många att identifiera sig på grund av coronarestriktionerna. Nu förlängs inte identifieringstiden längre.

Även om det på många ställen inte finns några coronarestriktioner längre, kan det ändå vara rusning till tidsbokningen.

Om du inte kan identifiera dig inom tre månader efter att du skickat in din ansökan på grund av rusning till tidsbokningen, 

meddela detta i Enter Finland via sidan ”Skicka tilläggsinformation”. Skriv i meddelandet för vilket datum du har kunnat boka tid. Skicka meddelandet inom tre månader efter att du har skickat in din ansökan i Enter Finland.

Du behöver inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe om du ansöker om fortsatt tillstånd i Finland

Du behöver inte besöka ett serviceställe om du loggar in i Enter Finland med till exempel nätbankskoder. Läs mer på sidan Hur man styrker sin identitet.

Om din ansökan kan behandlas i expressfilen, 

måste du identifiera dig inom fem arbetsdagar efter att du har skickat in ansökan. Läs om vem som kan använda expressfilen.