Meny

Invandringen till Finland fortsätter i hög takt – Migri rekryterar och omvandlar tillfälliga tjänster till fasta tjänster

22.11.2018 9.40
Pressmeddelande

Under de kommande månaderna kommer Migrationsverket att anställa ett stort antal immigrationsexperter. Ungefär hälften, det vill säga 240, av verkets tidsbegränsade tjänster omvandlas till ordinarie tjänster. Nya medarbetare söks bland annat till asylenheten och för handläggning av uppehållstillstånd vid immigrationsenheten.

"Invandringen till Finland har fortsatt i hög takt under de senaste åren. Med dessa nya rekryteringar och med de tjänster som nu omvandlas till fasta tjänster säkerställer vi vår expertis och möjliggör en långsiktig utveckling av handläggningsprocesserna", säger Migrationsverkets biträdande chef Raimo Pyysalo.

I och med att Migrationsverket har vuxit har verket blivit en supermyndighet för immigration, och under de senaste åren har verkets roll framhävts även inom säkerhetsärenden som gäller beredskap. För tillfället har Migrationsverket över 1 000 anställda runtom i Finland.

Verkets mål är att förkorta handläggningstiderna

Allt fler utlänningar kommer till Finland på grund av arbete, studier eller familjeband. Till exempel i år har det lämnats in över 56 000 ansökningar om uppehållstillstånd, och den vanligaste grunden för att ansöka om uppehållstillstånd har varit antingen familjeband eller arbete i Finland.

"Det stora antalet ansökningar har bidragit till att behandlingstiderna i vissa fall har blivit längre. Vi ska snart inleda en ny rekryteringsrunda. Vårt mål är att förkorta behandlingstiderna och svara på den eventuella ökningen av invandring nästa år", säger Pyysalo.

Vid asylenheten finns flera lediga överinspektörstjänster. Enligt en lag som trädde i kraft tidigare i år ska asylansökningar avgöras inom sex månader från det att ansökan har lämnats in.

Mångsidiga arbetsuppgifter inom invandring

Vid Migrationsverket arbetar bland annat jurister, samhällsvetare, experter inom offentlig förvaltning och kundtjänstmedarbetare. Specialkompetensen inom invandringsärenden utvecklas under introduktionsutbildningar och på arbetet. I en del av tjänsterna som biträdande inspektör kan den anställda ha en yrkesutbildning. Biträdande inspektörer arbetar bland annat inom kundtjänst.

Förnyande av personalstrukturen började på sommaren och fortsätter ännu nästa år. Antalet visstidsanställningar kommer att minska och andelen ordinarie tjänster kommer att öka avsevärt. En del av tjänsterna tillsätts genom öppet ansökningsförfarande, medan en del omvandlas direkt till ordinarie tjänster.

Överdirektör Jaana Vuorio beskriver arbetet vid Migrationsverket som ett betydelsefullt och ansvarsfullt sakkunniguppdrag i en verksamhetsmiljö som är i ständig förändring.

"Vi erbjuder en möjlighet att bli en mångsidig expert på migrationsärenden", säger Vuorio.

FAKTA

  • Migrationsverket har över 1 000 anställda runtom i Finland.
  • Våra verksamhetsställen ligger i Helsingfors, Reso, Villmanstrand, Vasa, Uleåborg, Pudasjärvi, Tammerfors, Lahtis, Kuopio, Rovaniemi och Kuhmo. Därtill har vi ett verksamhetsställe i Mariehamn som har öppet med jämna mellanrum.
  • Migrationsverkets lediga tjänster hittar du på webbplatsen valtiolle.fi.

Ytterligare information till medier

Biträdande chef Raimo Pyysalo, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät