Hoppa till innehåll

Anhopningar i behandlingen av ansökningar med familjeband som grund

3.7.2019 10.15
Pressmeddelande

Behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband har anhopat sig. Enligt lagen ska ansökan behandlas inom nio månader från inlämningen av ansökan. För tillfället blir behandlingstiden dock längre för en del av ansökningarna. I början av år 2019 överskreds behandlingstiden på nio månader för ungefär en fjärdedel av alla avgjorda ansökningar.

Anhopningen gäller i synnerhet sådana ansökningar där sökandens make eller maka är finsk medborgare. Behandlingstiden varierar dock mellan olika ansökningsgrunder. Till exempel den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar av minderåriga barn är kortare. Med hjälp av behandlingstidstestet på migri.fi kan man själv beräkna när beslutet förväntas bli klart.

Vänta på beslutet i lugn och ro

Vi förstår att våra beslut har en stor inverkan på våra kunders liv och vi strävar efter att handlägga ansökningar så effektivt som möjligt.

Om du ännu inte har fått ett beslut på din ansökan, vänta i lugn och ro. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare utredningar för din ansökan.

Vid behandlingen av ansökningar tar vi alltid hänsyn till barnets bästa och skyddet för familjelivet. När det gäller ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband, kan det uppstå situationer där barnet och den andra föräldern är skilda från sin familjemedlem under behandlingen av ansökan.

Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av en enskild ansökan på grund av detta.

Vad beror anhopningen på?

Behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband anhopades år 2017, då handläggningen av alla utlänningstillståndsärenden koncentrerades till Migrationsverket och verket fick ansökningar från polisen. Samma år ökade antalet asylsökande och ansökningar tillfälligt, vilket ledde till en anhopning som vi inte helt lyckades avveckla. 

Vi har försökt förbättra situationen bland annat genom rekryteringar, och under 2019 har vi effektiviserat handläggningen av ansökningar till exempel genom att omorganisera vårt arbete.

Tyvärr finns det fortfarande många ansökningar som står i kö. Vi beklagar situationen.

Majoriteten av sökandena får ett positivt beslut

Antalet nya ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband var 11 036 år 2018. Flest ansökningar kom från Ryssland (1 208), Indien (936), Irak (846) och Somalia (558).

År 2018 fattades totalt 11 305 beslut. Största delen av besluten (cirka 80 %) var positiva. 

FAKTA: Hur räknas behandlingstiden?

  • Behandlingstiden räknas från det att sökanden har besökt Migrationsverket eller en beskickning för att lämna in sin ansökan eller styrka sin identitet efter att ha lämnat in en elektronisk ansökan.
  • Behandlingstiden upphör när sökanden har fått del av beslutet.

”Hur räknas behandlingstiden” har reviderats den 3 juli 2019.

Viimeisimmät