Hoppa till innehåll

Problem med inloggning i Enter Finland – anvisningar för kunder

9.10.2020 8.17 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 12.39

Ett problem har upptäckts med inloggning i e-tjänsten Enter Finland. Om problemet uppstår, visar tjänsten felmeddelandet ”session ID empty” när användaren försöker logga in med sina nätbankskoder. I dessa fall lyckas användaren inte logga in.

Vi beklagar olägenheten. Problemet åtgärdas som bäst. 

Vi meddelar så snart vi har åtgärdat problemet. Följ våra kundmeddelanden på sidan migri.fi/kundmeddelanden.

Om ditt ärende är brådskande, gör så här:

Om du har fått en begäran om komplettering och ännu inte har svarat på begäran, 

  • kan du vänta i lugn och ro. Du får två veckor mer tid för att svara på begäran. Tiden räknas från den dag då problemet med inloggning i Enter Finland har åtgärdats. Även om den utsatta tiden för att svara på begäran då gått ut, kan du fortfarande svara på begäran inom två veckor från det att problemet åtgärdats. Du behöver inte meddela oss särskilt om att du inte lyckas logga in i Enter Finland. Inloggningsproblemet kräver alltså för tillfället inte några åtgärder av dig. 

Om du har ett brådskande behov att lämna in en ansökan,

  • kan du vänta i lugn och ro. Om ditt nuvarande tillstånd håller på att gå ut, tas avbrottet i dina tillstånd inte i beaktande eftersom orsaken till att du inte har kunnat lämna in din ansökan har berott på de finska myndigheterna.

Om du har fått ett beslut i Enter Finland,

  • kan du vänta i lugn och ro. Du kan läsa beslutet när problemet har åtgärdats. Du behöver inte meddela oss särskilt om att du inte lyckas logga in i Enter Finland. Inloggningsproblemet kräver alltså för tillfället inte några åtgärder av dig. 

Du behöver inte besöka ett serviceställe särskilt på grund av inloggningsproblemet. Följ i stället anvisningarna ovan. 

Om du snart har en bokad tid vid ett serviceställe men lyckas inte lämna in din ansökan i Enter Finland,

  • ska du fylla i ansökan på förhand med en pappersblankett och berätta om problemet för kundrådgivaren som tar emot din ansökan.

Viimeisimmät