Hoppa till innehåll

Ska du förnya ditt uppehållstillståndskort? På webben ansöker du om kortet snabbare

1.7.2021 10.25

När du skickar blanketten i Enter Finland behöver du inte meddela dina uppgifter på nytt när du identifierar dig på servicestället. Dessutom kan du sköta ditt ärende ännu snabbare genom att betala din ansökan i Enter Finland.

Största delen av de kunder som förnyar sina uppehållstillståndskort lämnar redan in sin ansökan på webben. 

Läs noggrant anvisningarna om förnyande av uppehållstillståndskort på vår webbplats.

Boka din tid nu och delta i ett försök där vi testar en kortare betjäningstid

Vi förkortar tillfälligt den betjäningstid som du behöver för att förnya ditt uppehållstillståndskort och styrka din identitet vid vårt serviceställe. Från och med måndagen den 28 juni 2021 har det varit möjligt att boka betjäningstider på 15 minuter i vår tidsbokningstjänst för perioden mellan den 1 juli och den 15 juli 2021. 

Det är fråga om ett försök efter vilket längden på alla betjäningstider för förnyande av uppehållstillståndskort återställs till 30 minuter i vår tidsbokningstjänst. Om försöket ger bra resultat, förkortar vi betjäningstiderna för förnyande av uppehållstillståndskort permanent vid månadsskiftet augusti–september. 

Vi letar ständigt efter nya sätt att göra kundservicen smidigare. Genom att förkorta betjäningstiden kan vi betjäna flera kunder per dag.

Den förkortade betjäningstiden är endast avsedd för förnyande av uppehållstillståndskort. Om du ska ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, boka rätt tid för det i vår tidsbokningstjänst.

I vilka situationer kan jag ansöka om att förnya uppehållstillståndskortet?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd ska du ansöka om förnyande av uppehållstillståndskortet innan giltighetstiden för ditt nuvarande kort går ut. 

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd behöver du vanligen ansöka om förnyande av uppehållstillståndskortet endast om ditt uppehållstillståndskort har förkommit, stulits eller gått sönder. När ditt uppehållstillstånd löper ut ska du inte ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort utan om fortsatt tillstånd. 

Mer information

Webbansökan och försöket med den förkortade betjäningstiden gäller även uppehållskort. Läs anvisningarna om förnyande av uppehållskort på vår webbplats.

Viimeisimmät