Hoppa till innehåll

Kom du till Finland som asylsökande år 2015 och fick internationellt skydd? Du kan ha rätt att få permanent uppehållstillstånd

19.9.2019 12.33
Pressmeddelande

På hösten 2019 kan många av de som kom till Finland som asylsökande år 2015 ansöka om permanent uppehållstillstånd. Man kan ansöka om permanent uppehållstillstånd efter att ha bott i Finland med kontinuerligt uppehållstillstånd i fyra år utan avbrott.

Ett permanent uppehållstillstånd har ingen begränsad giltighetstid, utan det gäller tills vidare.

Vem kan få permanent uppehållstillstånd?

Du kan få permanent uppehållstillstånd om

  • du har bott i Finland i fyra år utan avbrott med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) och
  • villkoren för att bevilja dig ett kontinuerligt uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.

För en person som fått internationellt skydd räknas den oavbrutna boendetiden från dagen för inresan i landet.

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, alltså asyl eller alternativt skydd, uppfylls vanligtvis villkoren för beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd fortfarande.

Om du har begått brott eller är misstänkt för brott, kan permanent uppehållstillstånd vägras.

När ska jag ansöka om permanent uppehållstillstånd?

Ansök om permanent uppehållstillstånd innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Det lönar sig dock inte att ansöka om tillståndet tidigare än cirka tre månader innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Om du ansöker tidigare, kan Migrationsverket inte nödvändigtvis pröva om du uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillståndet.

Hur ansöker man om permanent uppehållstillstånd?

  1. Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du inte kan använda e-tjänsten, ska du lämna in en pappersansökan.
  2. Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i vår tidsbokningstjänst.
  3. Betala behandlingsavgiften i förhand i e-tjänsten eller senast när du besöker servicestället.
  4. Under samma besök kan du också ansöka om ett främlingspass eller resedokument för flykting. Det finns inga skilda ansökningsblanketter för dessa. I detta fall ska du ta med dig ett foto som är högst sex månader gammalt och vara beredd att betala behandlingsavgiften.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd och förutsättningarna för beviljande av tillståndet: migri.fi/sv/permanent-uppehallstillstand.

Vem kan få finskt medborgarskap?

För att du ska kunna få finskt medborgarskap måste din identitet vara utredd på ett tillförlitligt sätt. Detta betyder att du till exempel har ett pass eller en annan laglig identitetshandling.

Du måste också kunna visa att dina språkkunskaper i finska eller svenska är på tillräckligt hög nivå och att du har bott i Finland de senaste fem åren utan avbrott. Om du kom till Finland som flykting eller har beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, kan du ansöka om medborgarskap efter att du har bott i Finland i fyra år utan avbrott.

Det finns också andra förutsättningar för att få medborgarskap. Du kan läsa mer om dessa här. Kom ihåg att se till att du har ett giltigt uppehållstillstånd när du ansöker om medborgarskap. Uppehållstillståndet måste vara giltigt under hela den tid som din medborgarskapsansökan behandlas.

Detta kundmeddelande på andra språk: migri.fi/sv/broschyrer-och-publikationer#Kundmeddelanden

Viimeisimmät