Hoppa till innehåll

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats

Utgivningsdatum 19.11.2021 15.41
Pressmeddelande

Vi har uppdaterat de förväntade behandlingstiderna för ansökningar den 18–19 november 2021.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats i chattroboten Kamu, i behandlingstidstestet och på de ansökningsspecifika sidorna på webbplatsen migri.fi.

De förväntade behandlingstiderna påverkas bland annat av antalet inkommande ansökningar och av oväntad variation i antalet ansökningar inom enskilda ansökningskategorier. Vi håller på att utveckla handläggningen av ansökningar med hjälp av automatisering. 

I några ansökningar är variationsvidden för den förväntade behandlingstiden stor. I sådana ansökningar varierar den förväntade behandlingstiden beroende av tilläggsutredningar som behövs för att handlägga ansökan. Om vi inte behöver be om tilläggsutredningar och om ansökan har fyllts i noggrant, är det snabbare att handlägga ansökan.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats för de följande ansökningskategorierna

 • Arbete som förutsätter delbeslut (TTOL)
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2–3 månader. Den tidigare uppskattningen var 3 månader.
 • Fortsatt tillstånd på grund av arbete som kräver delbeslut (TTOL)
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2–3 månader. Den tidigare uppskattningen var 3 månader.
 • Fortsatt tillstånd för studier
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 3 månader. Den tidigare uppskattningen var 3–5 månader.
 • Fortsatt tillstånd för att söka arbete
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2–3 månader. Den tidigare uppskattningen var 2–4 månader.
 • Fortsatt tillstånd på grund av mänskliga orsaker
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 8–11 månader. Den tidigare uppskattningen var 11 månader.
 • Bestämmande av medborgarskapsstatus
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 3–15 månader. Den tidigare uppskattningen var 12 månader.
 • Medborgarskapsansökan
 • Medborgarskapsanmälan
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 3–11 månader. Den tidigare uppskattningen var 2–8 månader.
 • Befrielse från finskt medborgarskap
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 5 månader. Den tidigare uppskattningen var 2 månader.
 • Uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2–3 månader. Den tidigare uppskattningen var 1–2 månader.
 • Uppehållstillstånd för studier
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2 månader. Den tidigare uppskattningen var 1–2 månader.
 • Ansökan om permanent uppehållstillstånd
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 9–12 månader. Den tidigare uppskattningen var 6 månader. Uppskattningen gäller inte EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare. Den förväntade behandlingstiden för detta tillstånd är fortvarande 6 månader.

Du kan ofta följa behandlingen på ansökan med hjälp av chattroboten Kamu

Om du ansöker om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap, kan du följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer om chattroboten Kamu.

Telefontjänsten kan inte ge dig en mer exakt uppskattning av behandlingstiden.