Hoppa till innehåll

Anhopningar i behandlingen av medborgarskapsansökningar

Utgivningsdatum 15.11.2021 13.46

Behandlingen av medborgarskapsansökningar är överbelastad. För närvarande väntar cirka 15 000 ansökningar på behandling.

De största anhopningarna gäller ansökningar där vi måste be om tilläggsutredningar för att kunna behandla dem. Vi kan snabbast behandla sådana ansökningar där kunden har kommit till Finland efter att ha skaffat tillstånd på förhand, har ett nationellt pass och uppfyller de allmänna villkoren för naturalisation.  

Förnya ditt pass och uppehållstillstånd om de håller på att gå ut

Beviljande av finskt medborgarskap förutsätter att du har ett giltigt uppehållstillstånd och ett giltigt hemlandspass. Om ditt pass eller uppehållstillstånd håller på att gå ut, måste du förnya det i vanlig ordning. Behandlingen av din medborgarskapsansökan kan inte påskyndas på grund av ditt pass eller uppehållstillstånd håller på att gå ut.

Vi förstår att våra beslut har en stor inverkan på våra kunders liv. Vi gör vårt bästa för att handlägga ansökningarna så effektivt som möjligt.

Om du ännu inte har fått ett beslut på din ansökan, vänta i lugn och ro. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare utredningar för din ansökan.

Orsakerna till anhopningen

Även i år har det behövts handläggare för behandlingen av brådskande uppehållstillståndsärenden, vilket har orsakat en brist på handläggare av medborgarskapsansökningar. I allmänhet har det funnits färre handläggare än vad som skulle behövas, samtidigt som det har lämnats in fler ansökningar om medborgarskap än vad som beräknats. Coronaläget har också för sin del försvårat behandlingen av medborgarskapsansökningar.  

Den förväntade behandlingstiden är endast en uppskattning. Den uppskattning som du eventuellt har fått kan ha blivit längre på grund av anhopningen.

Vi arbetar för att åtgärda situationen. För det kommande året får vi fler handläggare. Vi håller på att utveckla behandlingen av ansökningar och göra processen smidigare bland annat med hjälp av automatisering.  

Fråga chattroboten Kamu hur behandlingen av din ansökan framskrider

Chattroboten Kamu berättar dig köplatsen för din ansökan bland ansökningarna som väntar på behandling. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Kamu anger inte någon köplats, om din ansökan har väntat på beslut i över 18 månader. Läs mer på sidan migri.fi/chatt

Antalet ansökningar som väntar på behandling avviker från siffran som gavs ut i maj 2021, eftersom urvalet som den meddelade siffran byggde på var felaktigt.