Hoppa till innehåll

Inspektionsrapport: Verksamheten på förläggningarna och i förvarsenheterna under coronaåret var aktiv och kompetent

4.5.2021 11.58

Verksamheten på förläggningarna och i förvarsenheterna var generellt sett lyckad under 2020, även om coronan hade en stor inverkan på enheternas vardag. Trots utmaningar lyckades man emellertid också bra med att hantera coronasituationen. Migrationsverket bedömde förra årets verksamhet på förläggningarna och förvarsenheterna i en inspektionsrapport som gavs ut i dag.

Migrationsverket upprätthåller mottagningssystemet och förvarsenheterna samt styr deras verksamhet. Samarbetet mellan förläggningarna och förvarsenheterna är kontinuerligt. . 

I fjol gällde övervakningen av förläggningarna enligt övervakningsprogrammet förläggningarnas praktiska verksamhet och kostnader, fastigheter, upprätthållandet av beredskap och avtal som ingåtts med serviceproducenter. Dessutom tog Migrationsverket fram ett eget tillsynsprogram för förvarsenheterna.

– Förläggningarna och förvarsenheterna verkade ha en genuin vilja att genomföra saker ordentligt och korrekt. Enheterna följde anvisningarna väl och deras verksamhet var generellt tämligen välfungerande under 2020, berättar Olli Snellman, chef för mottagningsenhetens resultatområde. 

Corona förebyggdes genom planmässig verksamhet, lokallösningar och rådgivning

Coronasituationen i mottagningssystemet och förvarsenheterna var rätt jämn i fjol och bra i den största delen av enheterna. 

Coronasituationen krävde av Migrationsverket, förläggningarna och förvarsenheterna mycket ny slags planering av verksamheten och användningen av lokaler. Enheternas förebyggande verksamhet samt verksamhet i exponerings- och smittosituationerna var aktiv, kompetent och följde de handlingsplaner som utarbetats för coronan. Även samarbetet med Migrationsverket och smittskyddsmyndigheterna i det egna området fungerade bra. 

– Alldeles centralt i att svara mot coronasituationen var en aktiv och omfattande information till klienterna och handledning i fråga om situationen och vad som förväntas av dem. Även klienterna handlade i allmänhet ansvarsfullt och deras verksamhet hade en stor betydelse för situationen, berättar Snellman.

Förläggningarna och förvarsenheterna handledde klienterna i coronasituationen och spred information på klienternas vanligaste modersmål.

Bekanta dig med övervakningen:

FAKTA: Migrationsverket svarar för handledning, planering och övervakning

  • Migrationsverket svarar för den praktiska handledningen, planeringen och övervakningen av förläggningar för asylsökande. Vid ämbetsverket svarar särskilt mottagningsenheten för uppgiften.
  • I Finland drivs förläggningar av flera aktörer, kommuner, företag och organisationer.
  • Mer information om förläggningarnas verksamhet finns i informationsbanken

Ytterligare information för medier

Chef för resultatområdet Olli Snellman, tfn 0295 433 037, e-post: fö[email protected]