Hoppa till innehåll

Uppdateringar i förväntade behandlingstider för ansökningar

Utgivningsdatum 27.1.2022 14.01

Vi har uppdaterat de förväntade behandlingstiderna för ansökningar den 24–26 januari 2022.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats i chattroboten Kamu, i behandlingstidstestet och på de ansökningsspecifika sidorna på webbplatsen Migri.fi.

De förväntade behandlingstiderna påverkas bland annat av antalet inkommande ansökningar och av oväntad variation i antalet ansökningar inom enskilda ansökningskategorier. Vi håller på att utveckla handläggningen av ansökningar med hjälp av automation.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats för följande ansökningar

  • Ansökan om första uppehållstillstånd för företagare
    • Den nya förväntade behandlingstiden är 4–6 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 11–12 månader. 
  • Ansökan om fortsatt tillstånd för företagare
    • Den nya förväntade behandlingstiden är 4–6 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 11 månader. 
  • Ansökan om permanent uppehållstillstånd 
    • Den nya förväntade behandlingstiden är 11–14 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 9–12 månader. Denna behandlingstid gäller inte ansökningar om EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta. Den förväntade behandlingstiden för dessa ansökningar är fortfarande 6 månader.

Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu och automatiska meddelanden

När du ansöker om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap, kan du följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika skeden av behandlingen.

Telefontjänsten kan inte ge dig en mer exakt uppskattning av behandlingstiden.