Hoppa till innehåll

Medborgarskapsansökan

Med denna ansökan ansöker du om finskt medborgarskap för dig själv och minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. En minderårig person kan inte själv ansöka om medborgarskap med denna ansökan. Om du även ansöker om medborgarskap för ett minderårigt barn, behöver du en blankettbilaga för honom eller henne. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder.

 • Förväntad behandlingstid för ansökan

  7-26 månader

 • Avgift för webbansökan
  460 €

 • Avgift för pappersansökan
  690 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Boka en tid vid ett serviceställe. Du ska besöka Migrationsverkets serviceställe i Finland för att lämna in din medborgarskapsansökan.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass eller annan identitetshandling, om inget pass finns
 • Intyg över språkkunskaper
 • Utredning av nuvarande och tidigare inkomst. De uppgifter som Migrationsverket får från skattemyndigheten eller den som beviljat förmånen behöver inte utredas med bilagor

 

Specifika bilagor

 • Obligatorisk utredning då du anhåller om avvikelse från kravet på boendetid
  • Arbetsgivarens utredning av orsak till avvikelse från kravet på boendetid
  • Fritt formulerad utredning av orsak till avvikelse från kravet på boendetid
 • Obligatorisk utredning då du anhåller om avvikelse från språkkunskapsvillkoret:
  • Arbetsgivarens utredning av orsak till avvikelse från språkkunskapsvillkoret
  • Fritt formulerad utredning av orsak till avvikelse från språkkunskapsvillkoret
  • Läkarintyg över orsak till avvikelse från språkkunskapsvillkoret
  • Intyg över grundläggande språkkunskaper i finska/svenska
  • Intyg över regelbundet deltagande i studier i finska/svenska
  • Intyg över icke läs- och skrivkunnighet
 • Fortsättning på utredning av barn
 • Fortsatt utredning om resor
 • Utredning av flyttning inom Finland eller till utlandet
 • Betalningsplan
 • Fortsättning på utredning av tidigare inkomstkällor
 • Blankettbilagor för medsökandena:
 • KAN 1 A
 • KAN 1 B
 • KAN 1 C
 • Hörande av barnet
 • Barnets samtycke
 • Samtycke av barnets andra vårdnadshavare

 

Villkoren för att bevilja medborgarskap till barn hittar du på sidan Villkoren.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.