Hoppa till innehåll

Permanent uppehållstillstånd

Använd denna ansökan för att ansöka om permanent uppehållstillstånd (P) i Finland eller EU-uppehållstillstånd (P-EU) för tredjelandsmedborgare som vistats en länge tid i Finland. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas efter att en person har vistats i Finland i fyra år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd). P-EU-uppehållstillstånd kan beviljas efter att en person har vistats i Finland i fem år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd).

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  12–14 månader

   

  EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats en länge tid i Finland

  6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  12–14 månader

   

  EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats en länge tid i Finland

  6 månader

 • Avgift för webbansökan

  160 €

 • Avgift för pappersansökan

  160 €

 • För minderåriga sökande

  150

Ansökan om EU-uppehållstillstånd

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad. Kravet gäller oberoende av på vilken grund du beviljades dina tidigare uppehållstillstånd.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in din ansökan om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått EU-uppehållstillstånd. Observera att rätten att arbeta gäller endast i Finland. Med EU-uppehållstillstånd får man arbeta endast i den EU-medlemsstat som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

Permanent uppehållstillstånd, OLE_P_PEU

Fyll i ansökan i e-tjänsten