Hoppa till innehåll
PTV-palvelun tiedot är tillfälligt borta.
 • Förväntad behandlingstid

  2 månader

 • Avgift för webbansökan

  180 €

 • Avgift för pappersansökan

  180 €

Ansökan om EU-uppehållstillstånd

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in din ansökan om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått EU-uppehållstillstånd. Observera att rätten att arbeta gäller endast i Finland. Med EU-uppehållstillstånd får man arbeta endast i den EU-medlemsstat som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Permanent uppehållstillstånd, OLE_P_PEU

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny