Hoppa till innehåll

Ansökan om EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

Använd denna ansökan för att ansöka om EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EU) i Finland.

Du kan få EU-uppehållstillstånd (P-EU) om

 • du har vistats i Finland i 5 år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) eller permanent uppehållstillstånd (P-tillstånd),
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd när du ansöker om EU-uppehållstillstånd,
 • villkoren för beviljande av kontinuerligt (A) uppehållstillstånd fortfarande uppfylls och
 • din försörjning är tryggad.
 • Förväntad behandlingstid

  6 månader

 • Avgift för webbansökan

  220 €

 • Avgift för pappersansökan

  270 €

 • För minderåriga sökande

  150

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad. Kravet gäller oberoende av på vilken grund du beviljades dina tidigare uppehållstillstånd.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in din ansökan om EU-uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått EU-uppehållstillstånd. Observera att rätten att arbeta gäller endast i Finland. Med EU-uppehållstillstånd får man arbeta endast i den EU-medlemsstat som har beviljat EU-uppehållstillståndet.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

Permanent uppehållstillstånd, OLE_P_PEU

Fyll i ansökan i e-tjänsten