Hoppa till innehåll

Om du saknar resedokument

När du ansöker om uppehållstillstånd ska du ha ett giltigt pass eller annat resedokument för inresan till Finland. Med resedokument avses till exempel pass, främlingspass eller resedokument för flykting.

Undantag från kravet på resedokument

Det är möjligt att avvika från kravet på resedokument med stöd av internationella konventioner om mänskliga rättigheter, om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Undantag kan beviljas huvudsakligen om du kommer från ett land där det är omöjligt att få ett resedokument som godkänns i Finland. Till dessa länder hör bland annat Somalia.