Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Handling om gränsarbetares rättigheter för brittiska medborgare

 • Avgift för pappersansökan 

  54 € 

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Ansökningsperioden för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har gått ut den 30 september 2021.

Utträdesavtalet skyddar även gränsarbetarnas rättigheter. 

En gränsarbetare är en person som arbetar eller utövar verksamhet som egenföretagare i Finland men bor i en annan EU-medlemsstat.  

Använd denna blankett om du redan har varit gränsarbetare i Finland före övergångsperiodens utgång den 31 december 2020 och du vill ansöka om en handling som i enlighet med utträdesavtalet styrker att du är en gränsarbetare som omfattas av utträdesavtalet. 

Du kan ansöka om handling om gränsarbetarens rättigheter efter den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent.  Handlingen gör det lättare för dig att resa till Finland, att arbeta här och att återvända till den stat där du bor.  

Om du första gången börjar arbeta som gränsarbetare i Finland efter övergångsperiodens utgång, det vill säga efter den 31 december 2020, kan du inte ansöka om en handling om gränsarbetares rättigheter med stöd av utträdesavtalet. Du kan ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som alla andra som kommer utanför EU. Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd på sidan migri.fi/sv/uppehallstillstand

Se till att du uppfyller följande villkor: 

Så här behandlas din ansökan:

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen Migri.fi. 

2

Kontrollera att du uppfyller villkoren enligt utträdesavtalet. 

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. 

 • Om någon av bilagorna saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan. 
 • Du hittar en lista över bilagorna på denna sida samt i ansökningsblanketten.
 • Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. 

4

Fyll i ansökan noggrant. 

 • Om Migrationsverket måste be dig komplettera din ansökan, fördröjs handläggningen av ditt ärende. 
 • Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden. Bifoga till din ansökan också eventuella bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent. Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen, en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter. 

 • Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen på adressen migri.vihta.com. Välj EU-registrering som kategori och Brexit som tjänst. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidan migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid
 • Du måste lämna in ansökan personligen och betala en behandlingsavgift vid Migrationsverkets serviceställe. 
 • Om du ska besöka en beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter, boka tid och se anvisningarna på webbplatsen finlandabroad.fi.  
 • Ta med dig alla bilagor. 
 • Du ska lämna dina fingeravtryck under ditt besök. 

6

Migrationsverket meddelar dig när ett beslut har fattats i ditt ärende. 

 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket medan handläggningen av din ansökan pågår. 
 • Migrationsverket ber dig om mer information vid behov. 

Bilagor 

När ansökan lämnas in ska bilagorna visas upp i original och tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om utredningen inte har upprättats på något av dessa språk. 

Du behöver inte skaffa översättningar av sådana officiella handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som du har fått av myndigheten i fråga. 

Arbetstagare

 • Kopia av ditt pass (du ska visa upp passet i original)
 • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären 
 • Ett intyg från det land där du bor om din lagliga uppehållsrätt 
 • Ett anställningsintyg från det land där du arbetar  

Som anställningsintyg kan du bifoga till exempel följande bilagor till ansökan:

 • Arbetsavtal
 • Lönespecifikationer för de senaste tre månaderna 
 • Bankkontoutdrag för de senaste tre månaderna som bevis på löneutbetalning 
   

Egenföretagare 

 • Kopia av ditt pass (du ska visa upp passet i original)
 • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären 
 • Ett intyg från det land där du bor om din lagliga uppehållsrätt  
 • Bevis på att du är egenföretagare från det land där du arbetar 

Till exempel följande bilagor kan bifogas som bevis:  

 • Företagets handelsregisterutdrag 
 • Företagets färdigställda bokslut  
 • Personliga beskattningsbeslut  
 • Företagets kundavtal eller fakturor på uppdrag 
 • Intyg över giltig FöPL-försäkring 
 • Bankkontoutdrag för de senaste tre månaderna 
   

Arbetslös 

Om din anställning eller verksamhet som egenföretagare har upphört eller om du har blivit arbetsoförmögen, ska du bifoga en utredning om detta till din ansökan.  

 • ​Arbetsgivarens utredning om orsaken till att anställningen upphörde 
 • Om du är arbetslös, TE-byråns intyg över arbetssökande 
 • Om du har varit egenföretagare, utredning om orsaken till att din verksamhet som egenföretagare upphörde 
 • Utredning om yrkesutbildning 
 • Läkarintyg om arbetsoförmåga. Intyget får vara högst sex månader gammalt. 

Ansökan om en handling som styrker en brittisk medborgares rättigheter i egenskap av gränsarbetare, Brexit_7

Fyll i en pappersansökan