Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband, maken/makan har uppehållstillstånd i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om din make eller maka har uppehållstillstånd i Finland. Med make eller maka avses även en person av samma kön som du ingått registrerat partnerskap med eller en sambo som du bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år eller som du har gemensam vårdnad om ett barn tillsammans med.

 • Förväntad behandlingstid

  9 månader

 • Avgift för webbansökan

  470 €

 • Avgift för pappersansökan

  520 €

Maken eller makan i Finland som flykting, ingen försörjningsförutsättning

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

 • Din make eller maka har fått asyl eller flyktingstatus som kvotflykting innan den 1 juli 2016, och er familj har bildats innan han eller hon kom till Finland.
 • Din make eller maka har fått asyl eller flyktingstatus som kvotflykting den 1 juli 2016 eller senare, och du ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader av att han eller hon fick ett beslut på sin ansökan. Tidsfristen på tre månader börjar löpa från och med den dag då din make eller maka delgavs beslutet på sin ansökan.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i makens/makans pass och av alla sidor med anteckningar
 • Familjeutredningsblankett PK1_plus (fylls i och undertecknas av maken/makan som bor i Finland)
 • Utredning om att du lagligen vistas i den stat där du lämnar in ansökan
 • Blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • Intyg om äktenskap/registrering av partnerskap (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Intyg över skilsmässa (om du eller din make/maka tidigare varit gift och är frånskild) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Intyg över upplösning av registrerat partnerskap (om du eller din make/maka tidigare varit i registrerat partnerskap och är frånskild) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Dödsattest (om du eller din make/maka tidigare varit gift/i registrerat partnerskap och före detta maken har dött) (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband, maken/makan har uppehållstillstånd i Finland, OLE_PH1

Fyll i ansökan i e-tjänsten