Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för barn med vårdnadshavare bosatt i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd för ett ogift barn under 18 år. Avsikten med att ansöka om uppehållstillstånd är att barnet ska flytta till Finland för att leva familjeliv tillsammans med sin vårdnadshavare.

 • Förväntad behandlingstid

  6 månader / fortsatt tillstånd 6 månader

 • Avgift för webbansökan

  240 €

 • Avgift för pappersansökan

  270 €

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd också om vårdnadshavaren som är bosatt i Finland har flyktingstatus och barnet har fyllt 18 år efter det att vårdnadshavaren har ansökt om asyl i Finland. Lämna in ansökan inom tre månader från delfåendet av asyl- eller kvotuttagningsbeslutet.

Vårdnadshavaren är flykting i Finland, ingen försörjningsförutsättning

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Bilagor om barnet är fött i Finland och barnets utländska föräldrar bor i Finland med uppehållstillstånd:

Bilagor om barnet ansöker om uppehållstillstånd samtidigt med sin vårdnadshavare:

 • barnets giltiga pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto av barnet enligt polisens anvisningar för passfoto (poliisi.fi) eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • utredning om laglig vistelse i det land där ansökan lämnas in
 • blankett MP_1 (pdf) (om barnet redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)
 • födelseattest för barnet med information om barnets föräldrar (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • utredning om vårdnaden om barnet (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land)
 • den andra vårdnadshavarens samtycke till att barnet flyttar till Finland, om denna vårdnadshavare inte flyttar till Finland samtidigt (bestyrkt av en notarie eller motsvarande myndighet)
 • intyg över fastställande av faderskap (om barnet är fött utom äktenskap) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • beslut om adoption (om barnet är ett adoptivbarn) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • intyg över skilsmässa (om barnets föräldrar har skilt sig) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • dödsattest (om barnets förälder har dött) (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)

Bilagor om barnet ansöker om uppehållstillstånd ensam för att flytta till sin vårdnadshavare som bor i Finland:

 • barnets giltiga pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto av barnet enligt polisens anvisningar för passfoto (poliisi.fi) eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopia av sidan med personuppgifter samt färgkopior av alla sidor med anteckningar i barnets pass
 • färgkopia av sidan med personuppgifter samt färgkopior av alla sidor med anteckningar i passet av vårdnadshavaren som bor i Finland
 • familjeutredningsblankett PK4_plus (fylls i och undertecknas av vårdnadshavaren som bor i Finland)
 • familjeutredningsblankett PH4_plus (fylls i och undertecknas av vårdnadshavaren som bor i barnets hemland)
 • utredning om laglig vistelse i det land där ansökan lämnas in
 • blankett MP_1 (pdf) (om barnet redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)
 • födelseattest för barnet med information om barnets föräldrar (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • utredning om vårdnaden om barnet (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land)
 • den andra vårdnadshavarens samtycke till att barnet flyttar till Finland, om denna vårdnadshavare inte flyttar till Finland samtidigt (bestyrkt av en notarie eller motsvarande myndighet)
 • intyg över fastställande av faderskap (om barnet är fött utom äktenskap) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • beslut om adoption (om barnet är ett adoptivbarn) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • intyg över skilsmässa (om barnets föräldrar har skilt sig) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • dödsattest (om barnets förälder har dött) (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för barn med vårdnadshavare bosatt i Finland, OLE_PH4

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland