Hoppa till innehåll

Ansökan om pass

Polisen eller om du är utomlands en finsk beskickning beviljar ett finskt pass till en finsk medborgare. Passet beviljas enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet (BDS).

  • Om du redan har en finsk personbeteckning, syns informationen om beviljande av medborgarskap samma dag i befolkningsdatasystemet.
  • Om du inte har en finsk personbeteckning, tar det mellan en och två veckor att överföra uppgifterna till befolkningsdatasystemet.

Observera att du inte kan få ett pass innan dina uppgifter syns i befolkningsdatasystemet.