Hoppa till innehåll

Intyg över rätten att arbeta

Det finns olika intyg över rätten att arbeta. Läget för din asylansökan avgör vilket intyg du kan beviljas. 

På denna sida finns en beskrivning på varje intyg och information om i vilka situationer intyget beviljas.

Den asylsökandes rätt att arbeta grundar sig på utlänningslagen. Enligt lagen behöver en arbetstagare inte ha ett intyg över sin rätt att arbeta. Arbetsgivaren kan kontrollera om en arbetstagare har rätt att arbeta genom att fråga arbetstagaren om detta.  Arbetstagaren eller arbetsgivaren kan dock begära ett intyg över rätten att arbeta, om de så önskar.

Intyget beskriver din rätt att arbeta vid den tidpunkt då intyget beviljades. Datumet för beviljande av intyget ser du i intygets övre del. Om du efter detta datum får veta att läget för din ansökan har förändrats, kan detta också innebära förändringar i din rätt att arbeta.

Intyg när din rätt att arbeta inte är giltig

1.

Detta intyg får du när 

 • din rätt att arbeta ännu inte har börjat. Din rätt att arbeta är ännu inte giltig, eftersom det har gått mindre än tre eller sex månader från det att du lämnade in din ansökan.

2.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta ännu inte har börjat.  
  • Din rätt att arbeta är inte giltig, eftersom det har gått mindre än tre eller sex månader från det att du lämnade in din ansökan och
  • du redan har fått ett negativt beslut av Migrationsverket och beslutet är verkställbart. I beslutet redogörs för när beslutet blir verkställbart.

3.

Detta intyg får du när 

 • din rätt att arbeta inte är giltig. Du får inte arbeta mot lön, eftersom du inte för tillfället har en anhängig asylansökan och du saknar ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta.

Intyg när din rätt att arbeta är giltig

4.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom 
  • du redan har fått ett beslut på din asylansökan av Migrationsverket, men beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Din rätt att arbeta upphör när beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga när du inte längre kan söka ändring i det.

5.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom
  • du ännu inte har fått Migrationsverkets beslut på din asylansökan.

Intyg när du har lämnat in din asylansökan före den 1 juni 2019

I och med en ändring av utlänningslagen blev det ändringar i asylsökandes rätt att arbeta den 1 juni 2019. Av denna anledning är din rätt att arbeta annorlunda, om du har lämnat in din asylansökan före den 1 juni 2019 och fått ett negativt beslut. Då påverkas din rätt att arbeta också av huruvida ditt beslut har varit verkställbart

 • den 1 juni 2019 eller senare, eller
 • senast den 31 maj 2019.

I beslutet redogörs för när beslutet blir verkställbart.

6.

Detta intyg får du när

 • du har fått ett negativt beslut av Migrationsverket och
 • beslutet har varit verkställbart den 1 juni 2019 eller senare. 

Din rätt att arbeta är giltig om 

 • beslutet ännu inte är verkställbart. Om din rätt att arbeta är giltig, får du arbeta mot lön eller annan ersättning.

Din rätt att arbeta har upphört om

 • beslutet är verkställbart.

Du får intyget i dessa situationer:

 • Du har en anhängig asylansökan och Migrationsverket har den 1 juni 2019 eller senare fattat ett negativt beslut på din ansökan, eller
 • Migrationsverket har fattat ett negativt beslut på din tidigare asylansökan eller uppehållstillståndsansökan och beslutet har varit verkställbart den 1 juni 2019 eller senare, eller
 • Migrationsverket har fattat ett negativt beslut på din tidigare asylansökan eller uppehållstillståndsansökan, men beslutet har ännu inte blivit verkställbart.

7.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom
  • du har fått ett negativt beslut av Migrationsverket,
  • beslutet har varit verkställbart den 31 maj 2019 eller tidigare, och
  • beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Intyg när du har uppehållstillstånd i Finland

8.

Detta intyg får du när

 • du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Kontrollera på ditt uppehållstillståndskort eller i ditt beslut om du har rätt att arbeta i Finland.