Hoppa till innehåll

Intyg över rätten att arbeta

Det finns olika intyg över rätten att arbeta. Läget för din asylansökan avgör vilket intyg du kan beviljas.  

På denna sida finns en beskrivning på varje intyg och information om i vilka situationer intyget beviljas.

Läs anvisningar för hur du kan begära ett intyg över asylsökandes rätt att arbeta.

Den asylsökandes rätt att arbeta grundar sig på utlänningslagen. En arbetstagare behöver inte ha ett intyg över sin rätt att arbeta enligt lagen. Arbetstagaren eller arbetsgivaren kan dock begära ett intyg över rätten att arbeta, om de så önskar.

Intyget beskriver din rätt att arbeta vid den tidpunkt då intyget beviljades. Datumet för beviljandet av intyget ser du i intygets övre del. Om du efter detta datum får veta att läget för din ansökan har förändrats, kan detta också innebära förändringar i din rätt att arbeta.

Intyg när din rätt att arbeta inte är giltig

1.

Detta intyg får du när  

 • din rätt att arbeta ännu inte har börjat. Din rätt att arbeta är ännu inte giltig, eftersom det har gått mindre än tre eller sex månader från det att du lämnade in din ansökan.

2.

Detta intyg får du när 

 • din rätt att arbeta ännu inte har börjat..  
  • Din rätt att arbeta är ännu inte giltig, eftersom det har gått mindre än tre eller sex månader från det att du lämnade in din ansökan och
  • du redan har fått ett negativt beslut från Migrationsverket och du kan avlägsnas ur landet. 

3.

Detta intyg får du när 

 • din rätt att arbeta inte är giltig. Du får inte arbeta mot lön, eftersom du inte för tillfället har en anhängig asylansökan och du saknar ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta.

Intyg när din rätt att arbeta är giltig

4.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom
  • du redan har fått ett beslut från Migrationsverket på din ansökan och du har en separat ansökan om uppehållstillstånd som är anhängig och som ännu inte har avgjorts, 
  • beslutet ännu inte har vunnit laga kraft eller
  • du inte har fått ett negativt beslut som är verkställbart. Du kan inte för tillfället avlägsnas ur landet.

5.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom
  • du ännu inte har fått Migrationsverkets beslut på din asylansökan. 

Intyg när du har lämnat in din asylansökan före den 1 juni 2019

I och med en ändring i utlänningslagen blev det ändringar i asylsökandes rätt att arbeta den 1 juni 2019. Av denna anledning är din rätt att arbeta annorlunda, om du har lämnat in din asylansökan före den 1 juni 2019 och fått ett negativt beslut. Då påverkas din rätt att arbeta också av om du har kunnat avlägsnas ur landet

 • tidigast den 31 maj 2019 eller
 • före den 1 juni 2019.

6.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom
  • du har fått ett negativt beslut från Migrationsverket och
  • beslutet har varit verkställbart efter den 31 maj 2019. Du har tidigast kunnat avlägsnas ur landet efter den 31 maj 2019.

Du får intyget i dessa situationer:

 • Du har en anhängig asylansökan och Migrationsverket har fattat ett negativt beslut på ansökan efter den 31 maj 2019, 
 • Migrationsverket har fattat ett negativt beslut på din tidigare asylansökan eller uppehållstillståndsansökan som varit verkställbart efter den 31 maj 2019 eller
 • Migrationsverket har fattat ett negativt beslut på din tidigare asylansökan eller uppehållstillståndsansökan som ännu inte är verkställbart.

7.

Detta intyg får du när

 • din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom
  • du har fått ett negativt beslut från Migrationsverket,
  • beslutet har varit verkställbart före den 1 juni 2019, det vill säga du har kunnat avlägsnas ur landet före den 1 juni 2019, och
  • beslutet ännu inte har vunnit laga kraft.

Intyg när du har uppehållstillstånd i Finland

8.

Detta intyg får du när

 • du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Kontrollera på ditt uppehållstillståndskort eller i ditt beslut om du har rätt att arbeta i Finland.