Hoppa till innehåll

När ett EU-uppehållstillstånd återkallas eller upphör att gälla

Ditt uppehållstillstånd återkallas om du har vistats utanför Europeiska unionens territorium i två år utan avbrott eller utanför Finland i sex år utan avbrott.

Om det finns särskilda eller exceptionella skäl för din frånvaro, kan Migrationsverket fatta beslut om att inte återkalla ditt uppehållstillstånd. Sådana särskilda skäl kan vara till exempel studier eller arbete i ett långvarigt projekt. Du måste lämna in en ansökan om att ditt uppehållstillstånd inte ska återkallas innan tidsfristerna för återkallande av uppehållstillståndet har gått ut. Läs mer på sidan Återkallande av uppehållstillstånd.

Ditt uppehållstillstånd kan också återkallas, om du vid ansökan om uppehållstillstånd medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller hemlighållit någon väsentlig omständighet. Dessutom kan ditt uppehållstillstånd återkallas om någon annan Schengenstat har beslutat att utvisa dig och meddelat dig inreseförbud.

Ditt uppehållstillstånd upphör att gälla om du utvisas ur landet eller om du får finskt medborgarskap. Ditt uppehållstillstånd upphör också att gälla om du beviljas EU-uppehållstillstånd i en annan medlemsstat.