Hoppa till innehåll

Resa till en annan EU-stat med EU-uppehållstillstånd

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Om du reser till Finland från ett land utanför Schengenområdet behöver du ett visum. Du behöver inget visum om du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland.

Om du vill stanna i Finland i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd i Finland inom 90 dagar efter ankomsten till landet. Uppehållstillstånd beviljas för arbete, näringsidkande, andra skäl eller för att studera eller delta i yrkesutbildning. Du måste ha tillräckliga tillgångar för din försörjning i Finland. Du måste även uppfylla de övriga krav som föreskrivs i utlänningslagen för beviljande av uppehållstillstånd.

Mer information om rörlighet inom Schengenområdet hittar du på Utrikesministeriets webbplats.

Har du frågor om resande? Du hittar ofta ställda frågor och anvisningar på Gränsbevakningsväsendets webbplats.