Hoppa till innehåll

Beräknande av boendetiden

Boendetidens början

Datumet då boendetiden börjar beror på vilket slags tillstånd du hade när du flyttade till Finland.

Avbrott i boendetiden

Som boendetid räknas i regel endast den tid som du har vistats i Finland med ett uppehållstillstånd. Ett avbrott i dina uppehållstillstånd avbryter i regel din oavbrutna boendetid.

Boendetiden avbryts om du flyttar permanent från Finland. Om du flyttar tillbaka till Finland, räknas din tidigare boendetid som förvärvad boendetid.

Så påverkar frånvaroperioder din boendetid

Din oavbrutna boendetid avbryts om du vistas utanför Finland regelbundet och så ofta att du anses vistas mest utanför Finland.

Följande frånvaroperioder från Finland avbryter inte din oavbrutna boendetid utan räknas in i den oavbrutna boendetiden:

  • frånvaroperioder på högst en månad
  • högst sex frånvaroperioder på 1–2 månader
  • högst två frånvaroperioder på 2–6 månader.

Följande frånvaroperiod från Finland avbryter inte din oavbrutna boendetid men räknas inte in i den oavbrutna boendetiden:

  • en frånvaroperiod på minst sex månader men högst ett år.

Om du är frånvarande från Finland i över ett år, avbryts din oavbrutna boendetid. Den tid du har bott i Finland beaktas då som förvärvad boendetid.

Din boendetid avbryts inte om din frånvaro har berott på en vägande personlig orsak. Orsaken måste vara en exceptionell eller plötslig situation, till exempel att du plötsligt insjuknar utomlands så att du inte kan återvända till Finland. Till exempel vård av sjuka föräldrar eller far- eller morföräldrar utomlands eller i ditt tidigare hemland anses inte vara en vägande personlig orsak.

Förvärvad boendetid

Om din oavbrutna boendetid avbryts, räknas de perioder du har bott i Finland som förvärvad boendetid.

Den förvärvade boendetiden kan bestå av flera olika tidsperioder då du har bott i Finland. Du måste ha bott i Finland i minst sju år, och av denna tidsperiod måste du ha bott oavbrutet i Finland under de senaste två åren. Vanliga semesterresor utomlands under de två åren innan din ansökan avgörs räknas med i den förvärvade boendetiden. Med vanliga semesterresor avses att du får resa utomlands i sammanlagt högst fyra månader under de två åren.

Den tid som du bott i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd) räknas inte med i den förvärvade boendetiden.