Hoppa till innehåll

Beräknande av boendetiden

För att kontrollera om du uppfyller boendetidsvillkoret behöver du veta följande:

 • längden på den boendetid som krävs av dig
 • när din boendetid har börjat och
 • om din boendetid har varit oavbruten eller om den har avbrutits.
  • Om din oavbrutna boendetid avbryts, räknas din boendetid som förvärvad boendetid.

När börjar boendetiden?

Datumet då boendetiden börjar beror på vilket slags tillstånd du hade när du flyttade till Finland. 
 

Avbrott i boendetiden

Oavbruten boendetid i Finland

Din oavbrutna boendetid avbryts om 

 • du flyttar bort från Finland
 • du bor utomlands i över ett år
 • ditt uppehållstillstånd går ut innan du ansöker om ett nytt tillstånd eller om
 • du har rest utomlands för mycket.

Hur utlandsresor påverkar boendetiden

Korta utlandsresor avbryter inte din boendetid i Finland. Din oavbrutna boendetid avbryts dock om

 • du vistas utomlands så pass mycket att du för det mesta anses vistas utomlands.

Det har ingen betydelse varför du har bott utomlands, om det inte är fråga om en vägande personlig orsak. Boendetiden avbryts till exempel om din finska arbetsgivare skickar dig utomlands och frånvaron blir för lång.

Resor som varar en kortare tid än sex månader

Följande resor utanför Finland avbryter inte den oavbrutna boendetiden:

 • resor som varar högst en månad
 • högst sex frånvaroperioder på 1–2 månader
 • högst två frånvaroperioder på 2–6 månader. 

Resor och frånvaroperioder som varar en längre tid än sex månader

 • En resa på 6–12 månader avbryter inte din boendetid, men den räknas inte in i den oavbrutna boendetiden.
 • En resa som varar längre än 12 månader avbryter den oavbrutna boendetiden. Om din boendetid i Finland avbryts, beaktas den tid som du bott här som förvärvad boendetid.

Vägande personlig orsak

Din boendetid i Finland avbryts inte om din frånvaro har berott på en vägande personlig orsak. Då måste det vara fråga om en exceptionell och oväntad situation som hindrar dig från att återvända till Finland, till exempel att du plötsligt insjuknar utomlands.

Till exempel följande orsaker har inte ansetts vara vägande personliga orsaker: 

 • studier
 • arbete 
 • vård av sjuka föräldrar utomlands.

Förvärvad boendetid i Finland

Om din oavbrutna boendetid avbryts, räknas din boendetid som förvärvad boendetid.

 • Den förvärvade boendetiden kan bestå av flera olika tidsperioder då du har bott i Finland. 
 • Du måste ha bott i Finland i minst sju år. I vissa situationer räcker det med en förvärvad boendetid på sex år. 
  • Du måste ha bott i Finland de senaste två åren utan avbrott, utan att flytta bort från Finland under denna period.
  • Du kan ändå semestra utomlands: du kan tillbringa sammanlagt fyra månader utomlands under de två föregående åren före avgörandet av din medborgarskapsansökan.
 • Endast den tid som du bott i Finland efter att du har fyllt 15 år kan räknas in i den förvärvade boendetiden. Den tid som du bott i Finland med ett tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd) räknas inte in i den förvärvade boendetiden.