Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Dessa tjänster kan du få när du ansöker om tillfälligt skydd

När du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl kan du bo på en förläggning eller i en privat inkvartering. I båda situationer har du rätt till samma tjänster, såsom mottagningspenning och hälsovård. 

 • Den enda skillnaden är att du eller den som ordnar din inkvartering måste betala alla inkvarteringskostnader när du bor i privat inkvartering. Dessa kostnader ersätts inte. När du bor på förläggning behöver du inte betala några inkvarteringskostnader.

Kontakta alltid först din förläggning

Kom ihåg att du inte kan få några tjänster förrän du kontaktar förläggningen. Du får förläggningens kontaktuppgifter från polisen eller gränsmyndigheten när du ansöker om tillfälligt skydd. 

Våra tjänster

Du har rätt till dessa tjänster när du ansöker om tillfälligt skydd eller får tillfälligt skydd

Mottagningspenning
Social- och hälsovårdstjänster
Skolor och småbarnspedagogiska tjänster för barn
Arbets- och studieverksamhet vid förläggningen
Arbete och studier

Rådgivning för arbetssökande
Tolkning

Mottagningspenning

 • Mottagningspenningen är avsedd för dina nödvändiga grundläggande behov. Du får samma penningbelopp som asylsökande.
 • Dessa saker tas i beaktande när mottagningspenningens belopp beräknas:
  • dina tillgångar som du har till ditt förfogande
  • dina inkomster
  • om du bor på en förläggning, självständigt i en privat inkvartering eller i en privatinkvartering men andra människor. 
 • Lämna in din ansökan om mottagningspenning till den förläggning där du är registrerad som klient. Ange alla dina inkomster och tillgångar som du har till ditt förfogande i din ansökan. Ytterligare information och råd om hur man fyller i ansökan får du vid din förläggning.
 • Du kan få mottagningspenning  
  • till Migrationsverkets förbetalda betalkort
   • Du kan ansöka om ett eget förbetalt kort vid din förläggning 
  • till ditt personliga finska bankkonto
   • Du måste skaffa ett konto själv och betala kostnaderna för banktjänster.
  • i kontanter
   • Om du inte har ett finskt bankkonto och din förläggning inte kan bevilja dig ett förbetalt betalkort, kan du få mottagningspenningen i kontanter.
 • Om behandlingen av din ansökan eller betalning av mottagningspenning blir försenad av någon anledning, säkerställer förläggningen dina nödvändiga grundläggande behov på andra sätt, till exempel genom att erbjuda dig en matkasse eller ett presentkort till mataffär. Vid behov kan du också få betalningsförbindelser för receptbelagda mediciner.
 • Om du bor i privat inkvartering och behöver hjälp med uppehälle, kontakta din egen förläggning.

Social- och hälsovårdstjänster

Du kan få social- och hälsovårdstjänster via din förläggning. 
Efter att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, kan du få hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som de som är varaktigt bosatta i Finland.

Skolor och småbarnspedagogiska tjänster och fritidsintressen för barn

I Finland har alla barn mellan 6 och 17 år rätt att gå i grundskolan. Din förläggning hjälper dig med att få en skolplats för ditt barn. Skolan är avgiftsfri. 

För ett barn som är yngre än sex år kan du vid behov ansöka om plats inom småbarnspedagogiken hos kommunen. Kommunen bör erbjuda småbarnspedagogiska tjänster för ditt barn om du arbetar eller studerar på heltid. 

I Finland finns det många olika organisationer och andra aktörer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn. Mer information får du från personalen vid förläggningen. Dessutom informeras det om olika fritidsmöjligheter för barn i bibliotek och skolor.

Arbets- och studieverksamhet vid förläggningen 

Om du bor på en förläggning och får mottagningspenning, är du skyldig att delta i förläggningens arbets- och studieverksamhet. Arbetsverksamheten kan innebära till exempel städning, olika utesysslor eller reparationsarbeten på förläggningens område. Studieverksamheten vid förläggningen består av undervisning i finska eller svenska språket. 

Du får också studera utanför förläggningen eller förvärvsarbeta. Då behöver du inte nödvändigtvis delta i förläggningens arbets- och studieverksamhet. Om du studerar utanför förläggningen, kan du ansöka om kompletterande mottagningspenning för att täcka studiekostnaderna.

Kompletterande mottagningspenning betyder ett extra ekonomiskt stöd för ett speciellt behov som till exempel studier. 

Arbete och studier 

Du kan börja arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Om du saknar bankkonto, kan din lön betalas in på ett förbetalt betalkort. I så fall ska du be din förläggning om anvisningar för din arbetsgivare.

Hjälp med att hitta arbete 

Om du vill arbeta i Finland kan din förläggning hänvisa dig till arbets- och näringsbyrån som ger stöd och hjälp till de arbetssökande (toimistot.te-palvelut.fi). Läs mer på sidan Arbete.

Tolkning

Vid möten med myndigheter har du rätt till tolkning på ditt modersmål eller på ett språk som du förstår. Tolkningstjänster på mindre språk i Finland kan dock vara svårtillgängliga.

Läs mer

Tillfälligt skydd

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina