Hoppa till innehåll

Förlust av finskt medborgarskap

En person som genom att ge felaktiga eller vilseledande uppgifter har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan kan förlora sitt finska medborgarskap. En person som har fått sitt finska medborgarskap på grund av faderns eller den icke-födande moderns finska medborgarskap kan förlora sitt medborgarskap om faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap upphävs.

En finsk medborgare som också har medborgarskap i en annan stat men som saknar tillräcklig anknytning till Finland förlorar automatiskt sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder.

Att återfå ditt finska medborgarskap

Du har rätt att få tillbaka ditt finska medborgarskap efter anmälan om

  • din identitet har utretts
  • du tidigare har varit finsk medborgare
  • du inte har förlorat ditt finska medborgarskap på grund av upphävande av faderskap eller på grund av att du fick ditt medborgarskap genom att lämna felaktiga uppgifter i en tidigare medborgarskapsansökan eller -anmälan.

Sök medborgarskap med

Medborgarskapsanmälan för tidigare finsk medborgare, KAN_7.