Hoppa till innehåll

Villkoren för att bevilja medborgarskap till barn

De allmänna villkoren för att bevilja medborgarskap gäller även barn. För minderåriga barns del kan man ändå avvika från boendetidsvillkoret och språkkunskapsvillkoret enligt följande:

Ett barn som är under 15 år gammalt

Om barnet är under 15 år gammalt, räcker det att barnet har sitt egentliga bo och hemvist i Finland när ansökan avgörs. Ett barn som är under 15 år gammalt behöver inte uppfylla språkkunskapsvillkoret.

Ett barn som har fyllt 15 år

Ett barn som har fyllt 15 år måste ha sitt egentliga bo och hemvist i Finland.

Dessutom måste barnet ha bott i Finland

  • de senaste fyra åren utan avbrott, eller
  • sammanlagt sex år efter att barnet har fyllt sju år. Av dessa sex år ska barnet ha bott i Finland de senaste två åren utan avbrott, eller
  • de senaste två åren, om barnet är medborgare i ett nordiskt land.

Ett barn som har fyllt 15 år måste ha sådana kunskaper i finska eller svenska som krävs för att kunna ansöka om finskt medborgarskap.Obs. att för en medsökande som har fyllt 15 år och fortfarande går i grundskola räcker senaste period- eller terminsbetyg.