Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen

Använd denna ansökan för att ansöka om registrering av din uppehållsrätt om du är medborgare i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz och vistas i Finland i över tre månader. Beakta att nordiska medborgare registrerar sin vistelse vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 • Förväntad behandlingstid

  Beslutet kan fattas genast när villkoren uppfylls.

 • Avgift för webbansökan
  54 €

 • Avgift för pappersansökan
  54 €

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här registrerar du din uppehållsrätt

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

 • Där kan du läsa om registrering av uppehållsrätt och om uppehållskort för familjemedlemmar. På sidan finns också omfattande instruktioner om hur du kan använda våra tjänster.

2

Se till att du uppfyller villkoren för registrering.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Lämna in din ansökan i vår e-tjänst Enter Finland. Om du inte kan använda vår e-tjänst, kan du fylla i en pappersansökan.
 • Om Migrationsverket måste be dig komplettera din ansökan, fördröjs handläggningen av ditt ärende.

5

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe.

 • Boka en tid online på webbsidan migri.vihta.com.
 • Om du ansöker om registrering i vår e-tjänst Enter Finland, måste du besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om registrering med en pappersansökan, måste du personligen lämna in den och betala en behandlingsavgift vid Migrationsverkets serviceställe.
 • Ta med dig alla bilagor.

6

Migrationsverket meddelar dig när ett beslut har fattats i ditt ärende.

 • Migrationsverket kontaktar dig vid behov.
 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket medan handläggningen av din ansökan pågår.
 • Migrationsverket ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

När ansökan lämnas in ska bilagorna visas upp i original och tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om de inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver inte skaffa översättningar av sådana officiella handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som har utfärdats av myndigheten i fråga.

Om din familjemedlem är finsk medborgare, bifoga till ansökan en utredning som visar att din familjemedlem har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet och att ni har bott tillsammans i ett annat EU-land.

 • Arbetstagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Anställningsintyg
 • Egenföretagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Bevis på att han/hon är egenföretagare
 • Studerande
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Utredning om att han/hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmarsförsörjning
  • Studieintyg
 • Person med tillräckliga tillgångar
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Utredning om att han/hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning
 • Make/maka/sambo/barn
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Utredning om samboende
  • Dokument om familjeband (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett annat EU-land)
 • Föräldrar och barn över 21 år som ska försörjas
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Intyg om beroende
  • Dokument om familjeband (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett annat EU-land)
 • Annan anhörig
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp i original)
  • Intyg om beroende, omvårdnad
  • Dokument om familjeband (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett annat EU-land)

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, EU_REK

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.