Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Så här kommer du i gång när du kommer till Finland från Ukraina

På denna sida finns det information till dig som flyr från Ukraina till Finland på grund av kriget.

1. Ankomsten till Finland

När du kommer till Finland, möter du myndigheter. De ska hjälpa dig.

Sällskapsdjur

Informera myndigheterna om du har ett sällskapsdjur. Du får anvisningar om karantän för ditt sällskapsdjur och djuret får medicin som skyddar mot smittsamma djursjukdomar.

2. Tillfälligt skydd

Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd. Du kan ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten när du är i Finland.

Du får senare Migrationsverkets beslut på din ansökan.

3. Inkvartering

När du har ansökt om tillfälligt skydd kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering.

Förläggning

Om du behöver någonstans att bo, hänvisas du till en förläggning där det finns lediga platser. Familjer inkvarteras i en egen bostad eller i ett eget rum. Andra än familjer erbjuds plats på gemensam inkvartering där män och kvinnor bor skilt i olika rum eller bostäder.

Privat inkvartering

Om du så vill, kan du ordna din inkvartering själv och bo någon annanstans än på en förläggning, till exempel hos en vän eller släkting. Kontakta i så fall den förläggning där du är registrerad som klient och meddela dem adressen där du bor. Underrätta förläggningen också när du byter adress.

Du måste kunna betala för din inkvartering själv. Om du bor i privat inkvartering, kan förläggningen inte ge dig ekonomiskt stöd för det. Om dina omständigheter förändras och du behöver inkvartering, ordnas det en plats för dig på en förläggning där det finns lediga platser.

4. Tjänster vid förläggningen

När du har ansökt om tillfälligt skydd får du kontaktuppgifter för din förläggning. Du får tjänster och anvisningar från din förläggning även om du bor i privat inkvartering.

5. Arbete

Du kan börja arbeta genast efter att du har ansökt om tillfälligt skydd. 

När du lämnar in din ansökan, får du ett intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten. Behåll intyget. Med intyget kan du bevisa din arbetsgivare att du har rätt att arbeta i Finland.

Hjälp med att hitta arbete

Om du vill arbeta i Finland, kan din förläggning hänvisa dig till arbets- och näringsbyrån, som ger stöd och hjälp till de arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån ger vägledning i arbetssökning, och du kan få tjänster som stöder sysselsättning. Genom arbets- och näringsbyrån kan du bland annat gå på kurser i finska eller svenska språket. 

Arbets- och näringsbyrån har också bra kunskap om lediga jobb. Du kan också hitta arbetsplatser från Finland via andra webbtjänster:

Värna om dina rättigheter

Alla har rätt att arbeta i Finland på rättvisa villkor. Du hittar information om lön, arbetstid och semester på arbetarskyddsförvaltningens guide.

 Om någon försöker pressa dig att betala förmedlingsarvode, att arbeta under dåliga anställningsvillkor eller att delta i sexuella handlingar eller begå brott i utbyte mot jobb, boende eller hjälp, är det bäst att be om hjälp av flyktningsförläggningens personal eller någon annan myndighet.  Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som också kan hjälpa vid behov.

Polisens uppgift är att säkerställa människornas och omgivningens säkerhet i alla situationer och alla tider. Polisen förebygger och utreder brott. Brott som polisen utrett övergår till åklagaren som bestämmer om åtal ska väckas. Du kan göra en polisanmälan på vilken polisstation som helst oberoende av var brottet har skett. 

  • Mer information om hur man gör en polisanmälan finns på sidan poliisi.fi/sv.

6. Skolor och småbarnspedagogiska tjänster för barn

I Finland har alla barn mellan 6 och 17 år rätt att gå i grundskolan. Din förläggning hjälper dig med att få en skolplats för ditt barn. Skolan är avgiftsfri.

För ett barn som är yngre än sex år kan du vid behov ansöka om plats inom småbarnspedagogiken hos kommunen. Kommunen kan också avslå ansökan. Din förläggning hjälper dig med att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn.

7. Hjälp och stöd

I Finland finns det flera frivilligorganisationer som erbjuder till exempel kläder och varor till ukrainare. Du kan få mer information på din förläggning.