Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för specialsakkunniga

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är specialsakkunnig eller lärare. Och du har ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland eller accepterat ett bindande arbetserbjudande. En specialsakkunnig är en person som kommer till Finland för att arbeta med sakkunniguppdrag som kräver specialkompetens (highly skilled worker). Dessutom förutsätts vanligtvis att du har en högskoleexamen.

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2 veckor / fortsatt tillstånd 12 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1–2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Specialsakkunnig

Se en video om uppehållstillstånd för specialsakkunniga (längd: cirka 15 minuter, endast på engelska).

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta som specialsakkunnig. Kontrollera ditt rätt att arbeta om du vill byta anställning.

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd här, har du rätt att arbeta som specialist redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut.

 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • intyg över de centrala villkoren för anställningsförhållandet eller konsultavtal
 • intyg över naturaförmåner från arbetsgivaren/uppdragsgivaren
 • uppdragsavtal med en finländsk uppdragsgivare (ska bifogas om arbetsgivaren är ett utländskt företag som inte har något verksamhetsställe i Finland)
 • beskrivning av arbetsuppgifter (job description)
 • examensbetyg över avlagd högskoleexamen
 • ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd)

Ansökan om uppehållstillstånd för specialister, OLE_TY2

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för specialister, OLE_TY2

Fyll i ansökan i e-tjänsten