Meny

Från vilka länder kommer kvotflyktingarna?

Största delen av de kvotflyktingar som Finland tog emot 2014–2017 är syrier som innan flytten till Finland bodde tillfälligt till exempel i Turkiet, Libanon eller Egypten.

Migrationsverkets statistik över kvotflyktingar visar kvotflyktingarnas nationaliteter och de regioner varifrån de tas ut.