Meny

Ankomsten till Finland

De flyktingar som valts till kvoten placeras inte på förläggningarna, utan de flyttar direkt till en kommun. Kvotflyktingarna anländer till Finland först när det finns kommunplatser och bostäder för dem.

För placeringen av kvotflyktingarna i kommunerna ansvarar de lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen förhandlar och avtalar med kommunerna i området om hur många flyktingar de har förbundit sig till att ta emot. De kommuner som tar emot kvotflyktingar och ordnar integrationstjänster får ersättningar av staten.