Hoppa till innehåll

Migrationsverket – för kunderna och samhället

Migrationsverket fattar beslut om ärenden som gäller immigration, asyl, flyktingskap och medborgarskap och svarar för driften av mottagningssystemet i Finland. Vår vision är att bidra till ett fungerande samhälle och Finlands konkurrenskraft genom att producera förstklassiga, kundorienterade och människocentrerade tjänster och genom att upprätthålla Europas smidigaste uppehållstillståndsprocess.

Vi producerar expert- och informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Vi deltar aktivt i samhällsdebatten kring invandring genom att lyfta fram utvecklingsbehov och ge utvecklingsförslag.

Migrationsverket:

  • handlägger och avgör ärenden som hänför sig till utlänningarnas inresa till landet och vistelse i landet, flyktingskap samt finskt medborgarskap
  • för ett utlänningsregister
  • producerar informationstjänster för myndigheter och internationella organisationer

Migrationsverkets sammanfattning av organisationsstrategin 2023–2027