Hoppa till innehåll

Från immigration till medborgarskap − vi bygger ett livskraftig och tryggt Finland

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande. Verket förverkligar den finska immigrationspolitiken och främjar kontrollerad immigration, god förvaltning och mänskliga och grundläggande rättigheter.

Verket producerar expert- och informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Verket deltar också som sakkunnig i samhällsdebatten om immigration.

Migrationsverket:

  • handlägger och avgör ärenden som hänför sig till utlänningarnas inresa till landet och vistelse i landet, flyktingskap samt finskt medborgarskap
  • för ett utlänningsregister
  • producerar informationstjänster för myndigheter och internationella organisationer

Migrationsverkets strategi 2021