Hoppa till innehåll

Ska du komma till Finland för att arbeta eller studera? Läs i våra nya guider hur du ansöker om uppehållstillstånd i Finland

Utgivningsdatum 15.12.2022 9.54
Pressmeddelande

De nya guiderna för arbetstagare och studerande gör det lättare att ansöka om uppehållstillstånd, då du hittar information som gäller just dig.

Guiden kan vara till hjälp när du ansöker om första uppehållstillstånd för studier eller första uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL).

När du besvarar frågorna ger guiden dig anvisningar för hur du ansöker om uppehållstillstånd och en minneslista över bilagor.

Guiden ger också anvisningar för hur du ansöker om en hemkommun och en personbeteckning samt registrerar familjeförhållanden. Guiden finns på finska, svenska och engelska.

Testa de nya guiderna för arbetstagare och studerande!

Guiderna har utarbetats för att hjälpa dig. Svaren sparas inte.

Guiderna har utarbetats genom ett samarbete mellan Migrationsverket, arbets- och näringsbyråerna, högskolorna, Business Finland, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

På Migrationsverkets webbplats hittar du också en ansökningsguide, som hjälper dig att välja hurdant tillstånd du behöver. Guiderna för studerande och arbetstagare ger närmare information om vad du bör tänka på när du ansöker om uppehållstillstånd.