Hoppa till innehåll

Använd e-tjänsten Enter Finland eller Migrationsverkets Securemail-tjänst för krypterad e-post när du skickar tilläggsuppgifter

Utgivningsdatum 16.11.2023 15.15
Pressmeddelande

Vi rekommenderar att du använder Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland alltid när det är möjligt i samband med din ansökan. Om du inte kan använda Enter Finland men vill skicka oss ett meddelande, använd Migrationsverkets Securemail-tjänst som krypterar ditt meddelande.

Om du har skickat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland och vill komplettera ansökan, skicka in eventuella tilläggsuppgifter och bilagor via e-tjänsten Enter Finland. Meddelanden som skickas till oss via Enter Finland kommer fram snabbt, pålitligt och tryggt.

I Enter Finland kan du följa handläggningen av din ansökan. Du får också ett meddelande i tjänsten när beslut har fattats.

Så här skickar du tilläggsuppgifter för din ansökan via e-tjänsten Enter Finland

Om du har fått en begäran om komplettering:

  1. Välj ”Ansökningar” och ”Läs begäran” på Enter Finlands ingångssida.
  2. Välj ”Svara på begäran om komplettering”.
  3. Skriv ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.
  4. Klicka på ”Skicka”.

Om du inte har fått någon begäran om komplettering men vill komplettera din ansökan:

  1. Välj ”Skicka tilläggsuppgifter” på Enter Finlands ingångssida. Välj den ansökan som du vill komplettera.
  2. Skriv ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.
  3. Klicka på ”Skicka”.

Använd tjänsten Securemail när du skickar e-post till oss

Om du vill skicka e-post till oss, använd Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi). Via Securemail-tjänsten kommer ditt meddelande fram på ett pålitligt och tryggt sätt. 

  • Anvisningar om hur man använder Securemail-tjänsten finns på sidan Kontaktuppgifter.

Om du inte använder Migrationsverkets Securemail-tjänst kan ditt meddelande fastna i vårt skräppostfilter. I så fall kommer meddelandet inte fram till Migrationsverket. Vi har upptäckt att man inte kan lita på att sådana meddelanden som skickats till oss från molnbaserade e-posttjänster kommer fram. Till exempel Gmail och Microsoft365 är molnbaserade e-posttjänster. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss utan att använda Securemail och meddelandet kommer fram till oss, får du en automatisk mottagningsbekräftelse.

Använd inte andra krypteringstjänster. Vi kan inte öppna meddelanden som har krypterats med andra tjänster än Migrationsverkets Securemail-tjänst. Om du använder andra krypteringstjänster, innebär det alltså att ditt meddelande inte anses ha kommit fram. 

Enligt lag ansvarar du själv för att ditt e-postmeddelande når Migrationsverket.

Observera att det kan dröja innan vi hinner svara på ett meddelande som vi har läst. Skicka ditt meddelande bara en gång – då kan vi behandla inkommande meddelanden snabbare. Vi behandlar meddelandena i den ordning de kommer in.

Läs mer: