Hoppa till innehåll

Könummerautomat testas på servicestället i Helsingfors från och med 12.9.2023

Utgivningsdatum 11.9.2023 13.30
Pressmeddelande

Vi testar ett nytt förfaringssätt med könummer på Malms serviceställe i Helsingfors 12.9–27.10.2023. Då kan du själv ta ett könummer från en automat i serviceställets väntsal, om du inte har bokat tid vid servicestället på förhand. Hittills har servicerådgivarna delat ut könumren på servicestället.

Vi rekommenderar att du bokar tid vid vårt serviceställe i tidsbokningstjänsten (migri.vihta.com) i förväg. Om du inte har bokat tid, kan det hända att du måste vänta på din tur i flera timmar.

Könumren är avsedda endast för brådskande ansökningar

Vi kan betjäna dig med könummer utan tidsbokning om din ansökan är brådskande. Din ansökan är brådskande, om giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller resedokument som Finland beviljat redan har gått ut eller kommer att gå ut inom de följande 3 månaderna.

En medborgarskapsansökan eller en registrering av EU-medborgares uppehållsrätt anses inte vara brådskande ärenden. Om du är EU-medborgare, kan du boka en tid för registrering på International House Helsinki.

Om du vill fråga om handläggningen av din ansökan, ställ din fråga per e-post eller per telefon. En begäran om påskyndad behandling kan du göra enbart per e-post. Du kan inte snabba upp behandlingen av din ansökan genom att personligen besöka ett serviceställe. Läs mer på sidan Begäran om påskyndad behandling.

Gör så här om du uträttar ärenden på ett serviceställe med könummer

  1. Om du ansöker om uppehållstillstånd, fyll i ansökan på förhand i e-tjänsten Enter Finland eller fyll i en pappersblankett. Du kan i förväg fylla i ansökan i Enter Finland också om du ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort.
  2. Ta med dig till servicestället ditt pass och de nödvändiga bilagorna samt ansökningsblanketten om du har fyllt i en pappersblankett. Kom ihåg att ta med dig ditt foto. Det behöver du alltid för en ansökan om uppehållstillstånd eller pass.
  3. Du hittar könummerautomaten i väntsalen på servicestället. Ta ett könummer från automaten.
  4. Vänta på din tur. Du ser ditt nummer på en skärm i väntsalen när det är din tur. Du ser också numret på det rum som du ska gå in i.

Du kan ta ett könummer under serviceställets öppettider. Om könummertjänsten blir överbelastad, slutar vi dela ut könummer så att vi hinner betjäna alla kunder som redan fått ett könummer.

Kunder med tidsbokning betjänas som vanligt

Om du har bokat tid i vår tidsbokningstjänst på förhand, behöver du inte ta ett könummer. Vi ropar upp ditt namn när det är din tur.

Du behöver inte alltid besöka ett serviceställe om du ansöker om fortsatt tillstånd eller ett nytt uppehållstillståndskort på webben

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, ett nytt uppehållstillståndskort eller ett nytt uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem i e-tjänsten Enter Finland och använder stark autentisering med nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat, är det möjligt att du inte behöver besöka ett serviceställe. Efter att du har skickat in din ansökan berättar Enter Finland för dig om du behöver besöka ett serviceställe. Läs mer på sidan Identifiering.

Läs mer: