Hoppa till innehåll

Få ansökningar om asyl under coronaviruspandemin

Utgivningsdatum 15.5.2020 11.58
Pressmeddelande

Antalet nya asylsökande har sjunkit klart under coronaviruspandemin. Inga asylansökningar har lämnats vid Finlands gränser efter att begränsningarna för gränstrafiken trädde i kraft 19.3.2020.

Under perioden 19.3–30.4.2020 har sammanlagt 78 första asylansökningar lämnats. De flesta sökande har vistats i Finland redan innan begränsningarna för inresa trädde i kraft på grund av coronaviruspandemin. Ankomsttiden och reserutten för åtta sökande utreds ännu i asylutredningen.

- Antalet nya asylsökande har annars också varit lågt under de senaste åren, men just nu är det ovanligt få sökande på grund av corona, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Sammanlagt 502 första asylansökningar har lämnats in år 2020. Statistiken för april har publicerats idag i statistiktjänsten tilastot.migri.fi.

Asylbeslut fattas som normalt

Migrationsverket fattar beslut om anhängiga asylansökningar som normalt. Asylsamtalen hade tillfälligt avbrutits 16.3–14.4.2020. Nu genomförs asylsamtalen endast i lokaler där arbetstagare och klienter kan skyddas tillräckligt mot eventuella coronainfektioner. I samtalsrummen finns bland annat plexiglas som skyddar från droppinfektioner. 

– Under pandemin har kön av ansökningar blivit betydligt kortare. Beslut har kunnat fattas på normalt sätt för sökande som redan haft asylsamtal, samtidigt som det har kommit få nya ansökningar. Vidare handläggning av de flesta av de återstående ansökningarna förutsätter att den sökande intervjuas. I fortsättningen påverkas antalet beslut direkt av antalet samtal. För närvarande gör vi arrangemang i våra lokaler för att kunna öka antalet samtal på ett tryggt sätt, säger Lehtinen.

Internationellt skydd kan sökas även under undantagsförhållanden. Ansökan om asyl kan endast lämnas i Finland, som normalt. Polisen eller Gränsbevakningsväsendet tar emot ansökan när asylsökande anländer till Finland och anvisar sedan sökande till en förläggning. Om en asylsökande anländer till Finland från utlandet hänvisar förläggningen sökanden till karantänliknande förhållanden i 14 dygn.

Mer information för medierna

  • Direktör för asylenheten, Antti Lehtinen, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037 

Pressmeddelande