Hoppa till innehåll

Ska du resa utanför Finland?

Utgivningsdatum 3.11.2023 13.32
Pressmeddelande

Så här års brukar vi få många frågor om utlandsresor.

Du kan alltid resa ut ur Finland när du vill, men om du ska komma tillbaka och fortsätta din vistelse i Finland, finns det några saker att ta i beaktande innan du åker:

Om du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland

Du får resa utomlands, utanför Finland, om ditt nuvarande uppehållstillstånd fortfarande är giltigt när du återvänder till Finland.

  • Med ett uppehållstillstånd beviljat av Finland får du vistas visumfritt inom Schengenområdet i högst 90 dagar under en period på 180 dagar. De 90 visumfria dagarna räknas inte per land utan begränsningen gäller vistelsen i hela Schengenområdet.
  • Du måste ha ditt pass och ditt uppehållstillståndskort med på resan.

Om du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Underrätta din förläggning om resan. Meddela förläggningen i förväg datumet då resan inleds, hur länge du tänker stanna utomlands och datumet för återvändande till Finland (om känt). Resan kan påverka dina mottagningstjänster. Läs närmare anvisningar om att resa utomlands och mottagningstjänster under resan:

Om du har ett uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd

Att resa till ditt hemland (till det land där du är medborgare) kan leda till att din status som internationellt skyddsbehövande kan upphöra eller återkallas.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd under din vistelse i Finland

  • Du får resa utomlands, utanför Finland, om ditt nuvarande uppehållstillstånd fortfarande är giltigt när du återvänder till Finland.
  • Om ditt uppehållstillstånd har gått ut eller ska gå ut under resan, rekommenderar vi att du inte lämnar Finland. Det kan vara svårt att resa in i Finland om ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt.
  • Om du har ansökt om uppehållstillstånd med en pappersansökan och vi behöver tilläggsuppgifter för din ansökan, skickar vi ett brev till din hemadress i Finland. Du måste kunna svara på brevet inom utsatt tid även om du inte befinner dig i Finland.
  • Om du får ett positivt beslut, skickar vi uppehållstillståndskortet till dig till ett utlämningsställe i Finland. Uppehållstillståndskortet måste avhämtas inom 2 veckor även om du inte befinner dig i Finland.

Om du har sökt finskt medborgarskap

Du får resa utanför Finland medan din medborgarskapsansökan behandlas, men ta följande i beaktande:

  • Frånvaroperioder kan påverka din boendetid. Ett villkor för att du ska få finskt medborgarskap är att du bor i Finland och har bott i Finland tillräckligt länge. Läs mer på sidan Boendetid.
  • Om du vistas utanför Finland, kan ett beslut om medborgarskap inte fattas.

Om du har sökt asyl i Finland

Stanna i Finland under den tid din ansökan behandlas. Din ansökan förfaller, det vill säga den behandlas inte längre, i följande fall:

  • om myndigheterna får veta att du har lämnat Finland, eller
  • om vi inte når dig på 2 månader.

Om du har ett främlingspass eller ett resedokument för flykting beviljat av Finland

Kontrollera med myndigheterna i landet som du ska besöka om inresa med ett finländskt främlingspass eller resedokument för flykting är tillåten och om du behöver visum.

Ansökningar kan inte behandlas snabbare på grund av semesterresor

Tyvärr kan behandlingen av din ansökan inte påskyndas på grund av en semesterresa. Behandlingen av en ansökan kan påskyndas endast av vägande skäl. Läs mer på sidan Begäran om påskyndad behandling.

Gränsbevakningsväsendet avgör om en utländsk medborgare tillåts resa in i Finland

Bekanta dig med Gränsbevakningsväsendets anvisningar till resenärer (raja.fi)

Läs mer