Meny

Asylsökande får snart information om asylprocessen även via videor

7.6.2019 12.27
Pressmeddelande

I skrivande stund utvecklar Migrationsverket den allmänna juridiska rådgivningen som ges på förläggningarna. Med rådgivning avses den information som är centralens uppgift att ge om rättshjälp relaterad till asylprocessen och hjälp att få rättshjälp. Förläggningarna berättar även allmänt om hanteringen av asylansökningar samt den sökandes rättigheter och skyldigheter. Det ökade behovet av rådgivning har för sin del påverkat de ändringar som 2016 gjordes inom rättshjälp för asylsökande.

– Det är viktigt att den asylsökande genast i början får tydlig och heltäckande information om asylprocessen. På det här sättet säkerställs att han eller hon får information om hur processen går till och om sina rättigheter och skyldigheter i den. Det påverkar även smidigheten för hela processen, säger Elina Eronen, projektchef vid Migrationsverket.

För utvecklingen av rådgivningen har man utrett dess nuvarande situation och vilka utvecklingsbehoven är. I utredningsarbetet har man hört olika aktörer, såsom asylsökande, förläggningens personal, juridiska biträden samt företrädare för organisationer och minderåriga asylsökande som saknar vårdnadshavare.

Allmän juridisk rådgivning gavs vid samtliga förläggningar, men i praktiken förekommer det en del skillnader. Migrationsverkets mål är att de sökande ska få samma information oberoende av vilken förläggning de bor på.

Genomgång av asylprocessens olika skeden med videor

De asylsökande önskar sig så konkret information som möjligt om hur asylprocessen framskrider. Vid nästan alla förläggningar ordnas numera till exempel informationstillfällen. Rådgivningen stöds bäst av tydliga och visuella material på det egna språket. Till exempel anses mobilappar och videor var bra sätt att förmedla information.

– Merparten av de asylsökande hade deltagit i informationstillfällena, men informationen som givits under dem har inte alltid internaliserats. Den asylsökandes utmanande livssituation och att leva i osäkerhet kan göra det svårare att ta emot information, berättar Eronen.

I slutet av året publiceras en ny videoserie för de sökande som handlar om hanteringen av asylansökan. Med hjälp av videorna kan man bekanta sig med asylprocessen ett skede åt gången på de vanligaste asylspråken. En separat video om asylintervjun är på kommande och i den beskrivs hur man bör förbereda sig på intervjun och vad som händer under intervjun. Videorna behandlar även till exempel myndigheternas uppgifter, rättshjälp och vad som händer efter att Migrationsverket har fattat sitt beslut.

I produktionen av materialet har man uppmärksammat analfabeter samt andra grupper som har särskilda behov.

Ny anvisning om hur man förbereder sig på asylintervjun

Också övriga anvisningar för asylsökande har förnyats. För asylsökande har man skapat nya skriftliga anvisningar, som den sökande får när han eller hon kallas till en asylintervju. I anvisningarna berättas bland annat vad en asylintervju är för något, hur man kan förbereda sig på den och vad som sker under intervjun.

– I anvisningarna har man särskilt uppmärksammat att språket ska vara enkelt och lättförståeligt för alla. En separat anvisning har skapats för minderåriga asylsökande, berättar Eronen.

Anvisningarna har upprättats på totalt 13 olika språk, det vill säga alla de vanligaste modersmålen bland de asylsökande.

Projektet ONE har finansierats av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

FAKTA: På förläggningen får den asylsökande allmän information om asylprocessen

  • Den allmänna juridiska rådgivningen på förläggningen innebär att allmän information ges angående asylprocessen, dess olika skeden samt den sökandes rättigheter och skyldigheter i den.
  • På förläggningarna ges den allmänna rådgivningen till asylsökande av framför allt socialarbetare, socialhandledare och handledare.
  • Förläggningen ger inte någon rättshjälp. Förläggningen ger information om hur den asylsökande kan komma i kontakt med aktörer som erbjuder rättshjälp och hjälper vid behov den asylsökande att söka sig till denna hjälp. Rättshjälp erbjuds av offentliga rättshjälpsbyråer och juridiska byråer. Ansvaret för att ordna rättshjälp åligger justitieministeriet.

Ytterligare information för medier

Viimeisimmät